Festival Program

Took place

G. F. Händel, J. D. Zelenka, G. Pugnani, J. Haydn, G. Muffat

Date
Sunday 9. 12. 2012 from 6:00 pm
Ticket price
100 CZK - 150 CZK

Newsletter SHF

Don't miss any concert or news, subscribe to our festival newsletter.

G. F. Händel, J. D. Zelenka, G. Pugnani, J. Haydn, G. Muffat

Eva Dřízgová-Jirušová – soprán
Alena Mazgajová-Čechová – housle
Petr Čech – varhany

Programme:
Georg Muffat: Toccata prima pro varhany
Georg Friedrich Händel: Árie z oratoria Mesiáš
„Rejoice“ a „He shall feed His flock“
Georg Friedrich Händel: Sonáta D dur op. 1, č. 13 HWV 371 pro housle a basso continuo
Jan Dismas Zelenka: Árie Anděla z duchovní opery Svatý Václav
Gaetano Pugnani: Sonáta D dur pro housle a varhany
Joseph Haydn: Benedictus (Missa brevis Sancti Joannis de Deo, Hob. XXII)
Georg Muffat: Toccata septima pro varhany

To this date we have organized for you 1288 Concerts