Festival Program

Took place

Ruské pravoslavné zpěvy

Date
Thursday 7. 10. 2010 from 6:00 pm
Ticket price
80 CZK - 120 CZK

Newsletter SHF

Don't miss any concert or news, subscribe to our festival newsletter.

Ruské pravoslavné zpěvy

Mužský sbor Ipatjevského kláštera (Rusko)
Konstantin Žujkov (Rusko), umělecký vedoucí

Programme:
„Ruské pravoslavné zpěvy“
Troparion (krátký chorál) Svaté Trojicí (hudba S. Zubačevský)
Požehnej duše moje Páně (103. žalm, hudba P. Dinjov)
Blažen muž (nápěv Velkého Moskevského chrámu Nanebevzetí Panny Marie, harm. A.D. Kastalský, úprava archimandrita Matvěj /Mormyl/)
Světe Tichý (hudba P. O. Ivanova-Radkevič, úprava archimandrita Matvěj /Mormyl/)
Nyní odpouštějíc (hudba M. P. Strokin, sólo N. Malcev)
Malý chvalozpěv (hudba Zacharov)
Chvalte jméno Hospodina (hudba A. P. Grečaninov, úprava P. G. Česnokov)
Věličanie (krátký chorál) na počest mučedníka Ipatie Gangrského (hudba B. S. Dodonov, sólo N. Malcev)
Od mého mládí… (klášterní nápěv v harmonizaci N. I. Ozerova)
Sticheron ze služby Mučedníku Ipatievovi Gangrskému (úprava V. Vlaskov)
Požehnán buď Pán Bůh Izraelský (hudba S. Degtjarev)
Panno Marie, zachraň (hudba D. Bortnjanský, sólo A. Bagrov)
Kříži Tvému (hudba N. Gončarov)
Myslím na den děsivý (hudba A. Archangelský)
Panna dnes (kontakion – druh hymnu, na počest Panny Marii, řecký nápěv, harmonizace Sergij Trubačev)
Orodovnice Horlivá (hudba P. G. Česnokov, sólo N. Malcev)
Rada na věky věků (hudba P. G. Česnokov, sólo N. Malcev)
Udatnému vévodovi (nápěv Ipatjevského kláštera)
Upevni Bože (hudba A. Kosolapov, sólo D. Sitnikov)
Mnohá léta (hudba V. Kikt, úprava opat Nikifor /Kyrzina/)

To this date we have organized for you 1288 Concerts