Festival Program

Took place

VIVAT CAROLUS QUARTUS

Date
Tuesday 25. 10. 2016 from 6:00 pm
Ticket price
150 CZK

Newsletter SHF

Don't miss any concert or news, subscribe to our festival newsletter.

VIVAT CAROLUS QUARTUS

Alfred Strejček – recitace
Štěpán Rak – kytara

Programme:
(Koncertní hold Otci vlasti, králi Karlu IV)
Hudbu složil Štěpán Rak, z Moralit Karla IV. sestavil a průvodní slovo, s využitím motivů z prací Jindřicha Pecky a Františka Kožíka, napsal Alfred Strejček. Nastudováno k připomenutí 690. výročí narození Karla IV. v roce 2006 Hold Karlu IV. byl inspirován nejen jednou z největších výstav pražského hradu na toto téma, nejen 690. výročím jeho narození, ale především nesmírnou duchovní aktuálností Karlova odkazu. Poprvé jsou tu prezentovány jeho Morality. Soubor praktických návodů pro život. Osloveni jsou jimi lidé mocní i prostí. Karel IV. ve své zasvěcené moudrosti předkládá a nabízí cestu k naplnění života světského i duchovního. A myšlenky jsou to překvapivě aktuální. Spolu s nimi jsou představena i jeho jedinečná zamyšlení nad biblickými odkazy. Vše pak spojuje dějová linka jeho života, vrcholící při jeho posledních pozemských dnech, ve kterých zasvěcuje své syny, Václava a Zikmunda, do umění vladařského. Hudební kompozice Štěpána Raka, s využitím autentických dobových popěvků, pak dotváří vzrušující atmosféru nejslavnějšího období našich dějin.

To this date we have organized for you 1250 Concerts