Festival Program

Took place

Vzpomínkový koncert pro Karla Harudu

Date
Saturday 25. 6. 2016 from 6:00 pm
Ticket price
150 CZK

Newsletter SHF

Don't miss any concert or news, subscribe to our festival newsletter.

Vzpomínkový koncert pro Karla Harudu

Kubínovo kvarteto

Soloists:
Eva Dřízgová-Jirušová – soprán
Alena Sasínová – recitace
Jan Fišar – recitace
Martina Bačová – housle
Alena Ondrišíková – viola
Michal Bárta – klavír
Jan Hališka – violoncello
Jakub Černohorský – housle
Roman Herodes – housle
Lumír Kavík – kontrabas
Igor Františák – klarinet
Paolo Gatto – dirigent (Itálie)
Nicolas Gatto – klavír

Programme:
Leoš Janáček – Pohádka pro violoncello a klavír
2. věta Con moto, Adagio poco rubato
3. věta Allegro
Jiří Hanousek – violoncello, Lukáš Michel – klavír

Robert Schumann – Adagio a Allegro op. 70
pro basetový roh a klavír
Igor Františák – basetový roh, Lukáš Michel – klavír

Cesar Franck – Panis Angelicus ze Mše A dur
pro soprán, housle a klavír
Eva Dřízgová-Jirušová – soprán,
Martina Bačová – housle, Michal Bárta – klavír
Leoš Janáček – 2. věta: Ballada. Con moto
ze Sonáty pro housle a klavír
Martina Bačová – housle, Michal Bárta – klavír

Wolfgang Amadeus Mozart – Duo G dur
pro housle a violu, KV. 423 (3. věta, Rondo)
Roman Herodes – housle, Alena Ondrišíková – viola

Gustav Mahler – „Wir geniessen die himmlischen Freuden“ aranž pro soprán, klarinet a klavír
Eva Dřízgová-Jirušová – soprán,
Igor Františák – klarinet, Michal Bárta – klavír

Wolfgang Amadeus Mozart – Sonáta C dur, KV 521
pro 4 ruce (1. věta, Allegro)
Nicolas Gatto, Paolo Gatto – klavír

Josef Suk – Balada pro violoncello a klavír op. 3?
Jan Hališka – violoncello, Lukáš Michel – klavír

Antonín Dvořák – Biblické písně op. 99
pro soprán a klavír (výběr)
Slyš, ó Bože! slyš modlitbu mou
Bože! Bože! Píseň novou
Eva Dřízgová-Jirušová – soprán, Michal Bárta – klavír

Renzo Bossi – Ricreazioni pro smyčcový orchestr č. 4, “Elevazione” (Domenico Zipoli, 1688-1726)

Myšlenky a úvahy Karla Harudy a básně Jaroslava Seiferta, Věnceslava Juřiny a Jaroslava Mazáče přednesou Alena Sasínová a Jan Fišar.

To this date we have organized for you 1279 Concerts