Festival Program

Took place

Zahajovací koncert

Date
Wednesday 28. 9. 2005 from 5:00 pm
Ticket price
60 CZK - 120 CZK

Newsletter SHF

Don't miss any concert or news, subscribe to our festival newsletter.

Zahajovací koncert

Schola Gregoriana Pragensis
David Eben, umělecký vedoucí

Programme:
Svatováclavské nešpory
Čeští světci v nebeském Jeruzalémě

To this date we have organized for you 1288 Concerts