Sbor Opery a Filharmonie Podleské

Partneři festivalu

30 let od sametové revoluce – 30 let svobody