Vítězslav Šlahař

Studoval sólový zpěv na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě prof. Jarmily Hladíkové. Ve vysokoškolských studiích pokračoval na Katedře hudební výchovy Univerzity Palackého v Olomouci, kde v roce 2015 složil státní doktorskou zkoušku a úspěšně obhájil disertační práci v oboru Hudební teorie a pedagogika. Hned po studiích na JAMU začal umělecky spolupracovat s Českým filharmonickým sborem Brno, v němž jako stálý člen, sólista a koncertní manažer působí dodnes. Ve spolupráci s českými hudebními tělesy, jakými jsou Czech ensemble baroque, Ensemble Damian nebo Ensemble Inégal se věnuje interpretaci hudby starších slohových období. Kromě umělecké činnosti vyvíjí také činnost pedagogickou. V letech 2007 – 2015 působil jako pedagog hlavního oboru zpěv na Konzervatoři evangelické akademie Olomouc, v současné době je externím vyučujícím hlasové výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého.


Fotogalerie

Partneři festivalu