Koncert v kostele je zážitkem. Svatováclavský hudební festival Ostrava a okolí

V myslích mnoha obyvatel Prahy stále platí jistá nedůvěra k měnícímu se prostředí v Ostravě a okolí. Nejen životního, zlepšujícího se úměrně s tím, jak se někdejší oblast zaměřená na těžbu uhlí a těžký průmysl vydala jiným, zdravějším směrem. Ruku v ruce s akcentem na vzdělání a kulturu se ovšem projevuje i posun v sociální struktuře Ostravanů.

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1288 Koncertů