Monumentální zážitek v kostele díky dirigentu Václavu Luksovi a Collegiu 1704

V neděli 18. září v rámci Svatováclavského hudebního festivalu v Evangelickém Kristově kostele v Ostravě znělo oratorium Georga Friedricha Händela Izrael v Egyptě, HWV 54. Interpretace se zhostily soubory renomované, Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704 a dirigent Václav Luks. Spolu s nimi zpívali sólisté Tereza Zimková – první soprán, Helena Hozová – druhý soprán, Henriette Gödde – alt, Juan Sancho Martinez de Carvajal – tenor, Tomáš Šelc – první bas a Tadeáš Hoza – druhý bas. Provedení bylo výsostně profesionální a kvalitní a obecenstvo ho dokázalo odměnit nadšenými ovacemi ve stoje.

Oratorium Izrael v Egyptě bylo pro ostravské publikum premiérou, a to premiérou velmi úspěšnou. O takovém přijetí si mohl Georg Friedrich Händel nechat jen zdát. V jeho době dílo příliš nadšení nevzbudilo, proto ho autor ještě několikrát přepracovával, až se ustálilo v podobě dvoudílného oratoria. Kdo ví, tenkrát bylo publikum zvyklé na pěvecké hvězdy, naopak zde Händel dal hlavní dramatickou úlohu sboru, zatímco kratší sólové vstupy zpívají členové sboru. V tomto případě až na dva zahraniční pěvce, kteří členy sboru nejsou. Händel tak předběhl svoji dobu a vytvořil dílo plné dramatičnosti a efektů.

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1288 Koncertů