Vratislavská filharmonie uvedla na Svatováclavském festivalu raně křesťanskou novinku

V kostele Panny Marie Královny v Mariánských Horách uvedla ve středu 21. září Vratislavská filharmonie spolu se Sborem Národního hudebního fóra v Polsku a se sólistou Jarosławem Brękem českou premiéru Symfonie č. 8 „Banganarti hymns“ Pawła Łukaszewského. Soudobé zpracování starých núbijských raně křesťanských textů, které byly objeveny v Súdánu, provedla filharmonie a sbor za řízení dirigenta Norberta Twórczyńského. Skladba vychází z fragmentů starých byzantských melodií prvotní církve a sólový bas Jarosława Bręka tu vystupuje v roli kantora. Vznikla tak pozoruhodná a působivá skladba s mnoha disonantními postupy, které vytvářely mnohovrstevnatý, barevný a emočně účinný monumentální celek.

Kostel Panny Marie Královny v Mariánských Horách je prostorný, půvabný a akusticky působivý, proto je vhodný ke konání koncertů vážné hudby, zejména té, která se váže ke křesťanské liturgii. Skladba, kterou přivezla polská filharmonie z Wrocławi, tedy z Vratislavi, byla pro zdejší provozování ideální.

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1288 Koncertů