Jacki – Jablunkovské centrum kultury a informací

Partneři festivalu

30 let od sametové revoluce – 30 let svobody