Festival Program

Took place

„VIVAT CAROLUS QUARTUS“ (Koncertní hold Otci vlasti, králi Karlu IV.)

Date
Friday 12. 9. 2008 from 7:00 pm
Ticket price
Free

Newsletter SHF

Don't miss any concert or news, subscribe to our festival newsletter.

„VIVAT CAROLUS QUARTUS“ (Koncertní hold Otci vlasti, králi Karlu IV.)

Štěpán Rak – kytara
Alfred Strejček – recitace

Programme:
„VIVAT CAROLUS QUARTUS“

(Koncertní hold Otci vlasti, králi Karlu IV.)

Hudbu složil Štěpán Rak, z Moralit Karla IV. sestavil aprůvodní slovo, s využitím motivů z prací Jindřicha Pecky a FrantiškaKožíka, napsal AlfredStrejček.

Nastudováno k připomenutí 690. výročí narození Karla IV. v roce 2006

Hold Karlu IV. byl inspirován nejen jednou z největšíchvýstav pražského hradu na toto téma, nejen 690. výročím jeho narození,ale především nesmírnou duchovní aktuálností Karlova odkazu. Poprvéjsou tu prezentovány jeho Morality. Soubor praktických návodů proživot. Osloveni jsou jimi lidé mocní i prostí. Karel IV. ve svézasvěcené moudrosti předkládá a nabízí cestu k naplnění životasvětského i duchovního. A myšlenky jsou to překvapivě aktuální. Spolus nimi jsou představena i jeho jedinečná zamyšlení nad biblickýmiodkazy. Vše pak spojuje dějová linka jeho života, vrcholící při jehoposledních pozemských dnech, ve kterých zasvěcuje své syny, Václava aZikmunda, do umění vladařského. Hudební kompozice Štěpána Raka, svyužitím autentických dobových popěvků, pak dotváří vzrušujícíatmosféru nejslavnějšího období našich dějin.

To this date we have organized for you 1276 Concerts