Program festivalu

Realizováno

„VIVAT CAROLUS QUARTUS“ (Koncertní hold Otci vlasti, králi Karlu IV.)

Termín
Pátek 12. 9. 2008 od 19:00 hodin
Cena vstupenky
Zdarma

Newsletter SHF

Nenechte si ujít žádný koncert nebo novinku, přihlaste se k odběru našeho festivalového newsletteru.

„VIVAT CAROLUS QUARTUS“ (Koncertní hold Otci vlasti, králi Karlu IV.)

Štěpán Rak – kytara
Alfred Strejček – recitace

Program:
„VIVAT CAROLUS QUARTUS“

(Koncertní hold Otci vlasti, králi Karlu IV.)

Hudbu složil Štěpán Rak, z Moralit Karla IV. sestavil aprůvodní slovo, s využitím motivů z prací Jindřicha Pecky a FrantiškaKožíka, napsal AlfredStrejček.

Nastudováno k připomenutí 690. výročí narození Karla IV. v roce 2006

Hold Karlu IV. byl inspirován nejen jednou z největšíchvýstav pražského hradu na toto téma, nejen 690. výročím jeho narození,ale především nesmírnou duchovní aktuálností Karlova odkazu. Poprvéjsou tu prezentovány jeho Morality. Soubor praktických návodů proživot. Osloveni jsou jimi lidé mocní i prostí. Karel IV. ve svézasvěcené moudrosti předkládá a nabízí cestu k naplnění životasvětského i duchovního. A myšlenky jsou to překvapivě aktuální. Spolus nimi jsou představena i jeho jedinečná zamyšlení nad biblickýmiodkazy. Vše pak spojuje dějová linka jeho života, vrcholící při jehoposledních pozemských dnech, ve kterých zasvěcuje své syny, Václava aZikmunda, do umění vladařského. Hudební kompozice Štěpána Raka, svyužitím autentických dobových popěvků, pak dotváří vzrušujícíatmosféru nejslavnějšího období našich dějin.

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1279 Koncertů