O nas

Świętowacławski Festiwal Muzyczny

Świętowacławski Festiwal Muzyczny (SHF) jest największym międzynarodowym festiwalem duchowej oraz tak zwanej dawnej muzyki w Republice Czeskiej. SHF od swego powstania w roku 2004 odbywa się corocznie we wrześniu nie tylko w Ostrawie, ale także w licznych kościołach całego województwa morawsko-śląskiego ( 10 pierwszych roczników miało miejsce między dwoma świętami narodowymi 28 września – 28 października). Tradycyjnie ponad trzydziestoma koncertami czci święto św. Wacława.

Głównym celem SHF jest prezentowanie dawnej i duchowej muzyki w miejscach sakralnych, aby jej przywrócić jej pierwotne znacznie. Wybitna dramaturgia dyrektora festiwalu doc. Mgr. Igora Františáka, Ph.D. jest prowadzona trzema filarami: koncerty wokalno – instrumentalne, programy zamierzone na tzw. autentyczną interpretację muzyki dawnej oraz projekty kameralne i solowe, które są co roku dopełniane mniej tradycyjnymi czy crossoverowymi projektami. SHF systematycznie wspiera młode talenty, przedstawia laureatów prestiżowych konkursów, nowoczesne premiery czy unikatowe projekty ( crossoverowe projekty, balet, sztuki video czy projekcje filmowe w kościele). Z patriotycznym zapałem dba również o genius loci przez organizowanie koncertów miejscowych artystów na europejskim poziomie artystycznym oraz utworów zapomnianych kompozytorów, którzy żyli w tym regionie, a których twórczość sięga baroku. Do prestiżowych miejscowych zespołów należą Collegium 1704, Collegium Marianum, Czeski Chór Filharmonii Brno.

Program towarzyszący SHF jest poszerzony o projekcje filmów niszowych i dokumentalnych o tematyce muzycznej, muzyczno-edukacyjne warsztaty dla dzieci oraz spotkania z artystami. SHF proponuje koncerty klasy europejskiej, zarówno czeskich jak i zagranicznych interpretatorów, za co był już wielokrotnie nagradzany przez komisję Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej jako jeden z pięciu najlepszych projektów sztuki profesjonalnej w kategorii Festiwale Muzyczne ( w roku 2019 zajął czwarte miejsce po takich festiwalach jak Praska Wiosna, Litomyśl Smetany czy Praga Dvořáka). Wszystkie koncerty realizowane w ramach SHF są nagrywane audiowizualnie. Oficjalnym fotografem festiwalu od jego początku jest Ivan Korč.

Swiętowacławski Festiwal Muzyczny od roku 2009 realizował również w kościołach całoroczny cykl Cztery pory roku. Nową formę projektu zaprezentował w roku 2018 pod nazwą Muzyczne wycieczki. Za pomocą tego cyklu dziś przedstawia ekskluzywne produkcje muzyczne sięgające od jazzu aż po folklor, a to zarówno w architektonicznie, jak i akustycznie najciekawszych pamiątkach województwa morawsko-śląskiego (kościoły, zamki, obiekty przemysłowe). Od roku 2019 SHF systematycznie współpracuje z Polską stroną, w przyszłości organizatorzy chcieliby ugruntować wspólne cechy kulturowe czesko-polskiego Śląska założone na współpracy największych artystów regionu gwarantujących wysoką jakość interpretacyjną. Pilotażowym projektem tej idei jest czesko-polski projekt Muzyka bez granic.

Historia festiwalu

SHF – POWSTANIE I CELE STOWARZYSZENIA ( 2003)

Świętowacławski Festiwal Muzyczny, który powstał w historycznie silnie komunistycznym regionie stał się największym festiwalem muzyki duchowej w republice Czeskiej. Koncerty odbywają się wyłącznie w sakralnych miejscach architektonicznie i akustycznie interesujących. Festiwal zrodził się w czerwcu 2003 roku w ramach Stowarzyszenia Świetowacławski Festiwal Muzyczny z inicjatywy ostrawskich artystów, teoretyków muzyki oraz miłośników muzyki i sztuki. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 17.6.2003 przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej, obecnie spełnia wszystkie formalne wymogi potrzebne do swej działalności. Prezydentem stowarzyszenia z mocą występować w imieniu SHF był jednomyślnie wybrany doc,Mgr. Igor Františák, Ph.D. Członkami SHF są obecnie: dyrygent filharmonii im. L. Janáčka w Ostrawie Jakub Černohorski, sopranistka opery Morawsko-śląskiego Teatru Narodowego oraz pedagog Wydziału Sztuki Uniwersytetu Ostrawskiego (FU OU) Eva Dřízgová-Jirušová, klarnecista, pedagog FU OU oraz kierownik agencji artystycznej FMG Artist Igor Františák, skrzypaczka, pedagog, kierownik agencji artystycznej Presto oraz członkini grupy realizacyjnej MHF Musica Pura Halina Františáková, włoski dyrygent, pianista oraz pedagog FU OU Paolo Gatto, wdowa po malarzu Karlovi Harudowi, Ludmiła Harudová, klarnecistka i pedagog, dyrektorka Szkoły muzycznej Pavla Kovalová, flecista i pedagog Jan Kvapil, kierownik dźwięku Michael Ruman, pedagog, były dyrektor Szkoły Muzycznej Josef Swierkosz, pedagog wydziału Pedagogicznego OU Veronika Ševčíková, organista i pedagog Tomas Thon, gitarzysta basowy oraz IT menadżer Lukáš Varaja. Członkiem założycielem był również Igor Horváth, były dyrektor Czeskiego Radia Ostrawa.
SHF jest finansowany przez miasto Ostrawa, województwo morawsko-śląskie i jego poszczególne gminy i miasta oraz Ministerstwo kultury. Wieloletnim partnerem medialnym jest Czeska Telewizja. Ę

SHF – MIĘDZY DWOMA SWIĘTAMI NARODOWYMI ( 2004-2012)

2004

Historycznie pierwsza edycja SHF rozpoczęła się w kościele św. Wojciecha w Opawie, dokładnie w dzień święta św. Wacława 28 września 2004, koncertem Martiny Jankové z Cameratou Janáček. SHF przyniósł przegląd od kwartetu Wallingera przez kwartet klarnetowy Stadlera, słowacką Musicę Aeternę czy orkiestrę kameralną im. L. Janáčka i Cameratę Janáček, aż po wystąpienia skrzypków Jerzego Vodički z Martiną Bačovą czy też wieczór Alfreda Strejčka z Jitkou Molavcovou przy akompaniamencie Josefa Fojty ( perkusja) i Davida Burdy ( klarnet), kiedy to odegrano spektakl Jan z Teple Oracz i śmierć (1401). Po raz pierwszy w morawsko-śląskim regionie wystąpił zespół barokowy Collegium Marianum kierowany przez Janę Semerádową z solistami Haną Blažíkową i Marianem Krejčíkem. Wstęp na każdy z 31 koncertów kosztował 50Czk. Muzyczny maraton zakończył opus Stabat mater Dvořáka w katedrze Boskiego Zbawiciela w centrum Ostrawy dnia 28 października (Filharmonia im. L. Janáčka Ostrawa [JFO], Morawski chór kameralny, Eva Dřízgová-Jirušová, Jana Sýkorova, Martin Gurbal, Jaroslav Dvorski).

2005

Druga edycja SHF rozpoczęła się koncertem Scholi Gregoriana Pragensis, następnie między innymi koncert Praskiego sekstetu jazzowego z Alfredem Strejčkem czy też trębacza Paola Bacchina, Słowackiej orkiestry kameralnej Bohdana Warchala z Davidem Danelem czy na przykład zespołu Musica Divina Praga. W tym roku zrealizowano w sumie 31 koncertów, na które bilety już miały zróżnicowane ceny. Po raz pierwszy w ramach SHF zabrzmiała wspaniała Msza h moll Johanna Sebastiana Bacha (pod batutą Romana Válka wystąpili Solamente Naturali, Ars Brunensis Chorus, soliści Anna Mikołajczyk, Piotr Olech, Marek Olbrzymek oraz Adam Płachetka). Koncert nagrywała Telewizja Czeska. Po raz pierwszy przedstawił się jako wschodząca gwiazda dyrygentury Jakub Hrůša, który drugą edycję SHF zakończył Requiem Dvořáka ( JFO, Słowacki Chór Filharmonii Bratysława, soliści Eva Dřízgová-Jirušová, Jana Wallingerova, omáš Krejčiřík, Richard Novák). Świętowacławski Festiwal Muzyczny był pierwszą imprezą, na którą zaczęły jeździć zespoły i artyści specjalizujący się na dobową interpretację muzyki dawnej. Z tej edycji powstała płyta CD z zapisem koncertów, od tej pory jest do dostania po każdym festiwalu.

2006

Trzecią edycję SHF rozpoczął koncert PKF – Prague Philharmonia z udziałem niemieckiej mezzosopranistki i pianistki Veroniki Amarres. Coraz częściej w dramaturgii festiwalu zaczęły się pojawiać zespoły barokowe, które się specjalizują w tzw. autentycznym graniu muzyki dawnej; największe wrażenie po sobie pozostawiły zespoły L’Orfeo Baroque Orchestra ze skrzypaczką Elizabeth Wallfisch oraz graczką na obój miłosny Carin van Heerden, czy też Solamente Naturali, swój repertuar Constanza e Clemenza zaprezentowało Collegium Marianum z szwajcarskim kontratenorem Alexem Potterem, czy austriackie L’ORFEO. W sumie odbyło się 32 koncertów, wśród których znalazły się projekty gatunkowo odmienne, mniej tradycyjne – na przykład Projekt 6D: Wymiar ciszy ( David Doružka – gitara, Dan Dlouhý – perkusja oraz David Danel – skrzypce), cz też legendarne cymbałowe Technik z Janem Rokytou. Festiwal tradycyjnie zakończył się w katedrze Boskiego Zbawiciela, 28 października 2006 koncertem Requiem Verdiego (JFO, Czeski Chór Filharmonii Brno, soliści Eva Dřízgová-Jirušová, Veronika Hajnová, Gianluca Zampieri, Martin Gurbaľ).

2007

Czwarta edycja była przełomowa, a to za sprawą wystąpienia dwóch zespołów – Pavel Haas Quartet (który się w ciągu następnych kilku lat stał najlepszym kwartetem smyczkowym na świecie) oraz barokowego ansambl Collegium 1704 z udziałem Václava Lukase. Ich interpretacja Pasji wg św. Mateusza J.S. Bacha, zagrana w nowo zrekonstruowanym kościele św. Wacława w Opawie i nagrywanym przez Telewizję Noe, było napewno jednym z najbardziej dojmujących przeżyć. Poza tymi zespołami w ramach 33 koncertów wystąpiła także Słowacka Orkiestra Kameralna Bohdana Warchala, Schola Gregoriana Pragensis z Markiem Ebenem czy Jerzym Bartą, Societas Incognitorum, angieslki zespół Florilegium z Henrym Vilcą, Ensamble Inégal, Flautando Köln czy Musica Florea. Na koncercie zamykającym festiwal zabrzmiało dzieło Verdiego Quattro pezzi sacri oraz Msza głagolicka L. Janáčka ( JFO, ČFSB oraz soliści Eva Dřízgová-Jirušová, Erika Šporerová, Petr Levíček, Martin Gurbaľ i organista Petr Čech). Po raz pierwszy wydano katalog z programem, który od tej pory jest na każdej edycji.

2008

Na piątej edycji wystąpiło Collegium 1704 ( wraz z solistami Haną Blažíkovą, Marketą Cukrovą i Tomášem Králem i in.) na czterech koncertach z dwoma różnymi programami, które nagrywała Telewizja Czeska. Koncert inauguracyjny zaszczyciła JFO pod batutą wybitnego dyrygenta Stanislava Macury, która zagrała Missa Solemnis Beethovena (także Słowacki Chór Filharmonii Bratysława, soliści Margaret Chalker, Jana Sýkorová, Lesław Świdziński oraz Peter Mikuláš). W sumie odbyło się 33 koncertów, w których wystąpili np.
Pavel Haas Quartet, Collegium Marianum z Luigim de Filippim, Petr Wagner z Jacquesem Oggem, Philharmonia Octet Prague czy Ostrawska banda. Czeski Chór Filharmonii Brno z dyrygentem Petrem Fialą przedstawił program a capella dzieła samego Petra Fialy i Leoša Janáčka. Od tej pory chór tworzy nierozerwalną część każdej edycji SHF. Koncert Collegium 1704 został nagrany na festiwalowe DVD – Bach, Pergolesi, Zelenka. Festiwal zakończył utwór Niemieckie requiem Brahmsa (JFO, ČFSB, soliści Eva Dřízgová-Jirušová i Martin Gurbaľ).

2009

Szósta edycja obok tradycyjnych koncertów muzyki duchowej przedstawiła Jazzową mszę Jaromira Hnilički, który osobiście zagrał solo na trąbce wraz z saksofonistą Rudą Březiną przy akompaniamencie dziś już bardzo popularnego B Side Bandu ( przy współpracy z Morawskim Festiwalem Muzycznym 2009). Edycja miała do zaoferowania 36 koncertów, między którymi po raz pierwszy na SHF przedstawiła się sopranistka Simona Šaturová, która od tej pory występuje na SHF skoro każdym rokiem. Oratorium Stworzenie świata J.Haydna pod batutą Jakuba Hrůšy, oratorium Zmartwychwstanie G.F. Händela zagrane przez Collegium 1704 (soliści Martina Janková, Kateřina Kněžíková, Mariana Rewerski, Jaroslav Březina, Lisandro Abadie), które zostały nagrane na festiwalowe DVD, czy też koncert oktetu dętego Amphion można uważać za gwiazdy tej edycji. Przedstawili się Orkiestra kameralna L.Janáčka, Camerata Janáček, Musica Florea, Brass 6, Czeski kwartet Bennewitza i inni. Zabrzmiało również Stworzenie świata Haydna dzięki PKF – Prague Philharmonia, Czeski Chór Filharmoniczny Brno oraz trójka angielskich solistów ( Mary Nelson, Mark Le Brocq i Mathew Brook). Zaszczytu koncertu zamykającego festiwal dostąpiła Filharmonia im. Janáčka w Ostrawie ( Symfonia Mendelssohna nr 2 g moll op. 52 „Lobgesang“).

2010

Siódma edycja SHF przyniosła już 36 koncertów. Po raz pierwszy wystąpił młody dyrygent Tomáš Netopil ( Symfonia nr 2 Mahlera), którego kariera od tej chwili nabrała zawrotnego tempa. SHF rozpoczął utwór święta Ludmiła A. Dvořáka, z mniej tradycyjnych projektów zabrzmiały koncerty słowackiego tria Pacora z bardzo inspirującym skrzypkiem Stanem Palúchem, czy też Chóru męskiego klasztoru Ipatjewskiego z Moskwy, na który były wyprzedane bilety (koncert odbył się w kościele w Ostrawie – Vitkowicach). Od tego koncertu SHF zaczął sprzedawać bilety z miejscówkami na koncerty w kościołach i kinach. Wystąpiła JFO, Filharmonia Brno, Orkiestra symfoniczna głównego miasta Praga, PKF – Prague Philharmonia, Collegium 1704, Ensemble Tourbillon wraz z Collegium Marianum w czele z Haną Blažíkovou zaprezentowało sławne oratorium Maddalena ai piedi di Cristo A. Caldary, które zostało nagrane na festiwalowe DVD.

2011

Monumentalne dzieło Requiem wojenne Brittena w podaniu Filharmonii Czeskiej pod batutą Tomasza Netopila rozpoczęło ósmą edycję SHF. Po raz pierwszy na festiwalu wystąpiła mezzosopranistka Magdalena Kožená przy akompaniamencie Collegium 1704 (po raz drugi w roku 2018) oraz cała plejada legend muzyki barokowej, między innymi skrzypek John Holloway, cymbalista Lars Ulrik Mortensen, wiolonczelista Rainer Zipperling czy flecista Peter Holtslag. Odegrano w sumie 34 koncerty. Simona Šaturova wystąpiła przy akompaniamencie Południowo-czeskiej filharmonii kamerelanej České Budějovice, wystąpiła PKF-Prague Philharmonia, Morawska filharmonia Olomouc, Ensamble Phoenix Munich, Chór Polskiego Radia Kraków, Pavel Haas Quartet czy Tiburtina Ensamble i inni. Festiwal zakończył występ JFO z serbską sopranistką Katariną Jovanović ( Suk, Schönberg, Messiaen).

2012

Wybitna sopranistka, rodaczka z Orłowej Martina Janková wraz z Collegium 1704 rozpoczęła w katedrze Boskiego Zbawiciela dziewiątą edycję SHF. Koncert był nagrywany Telewizją Czeską, a następnie wydany na CD przez Supraphon. Perłami tej edycji, liczącej 29 koncertów, był recital skrzypcowy Josefa Špačka, wystąpienie norweskiego zespołu Currents czy też flecistów Jana Ostrégo i Philippa Bernolda, którym po raz pierwszy akompaniowała nowo powstała orkiestra festiwalowa pod batutą Vojtěcha Spurnégo. Wystąpił również Ensemble Inégal, Collegium Marianum, kwartet Talich i Škampa, Musica Florea, Musica Bohemica, Cappella Mariana czy PKF – Prague Philharmonia. Koncert zamykający festiwal był adresowany dziełu A. Dvořáka Ślubna koszula.

SHF-Renomowany Festiwal ( 2013 – po dzień dzisiejszy)
2013

Jubileuszowa 10 edycja SHF była w wielu aspektach nadzwyczajna. Zasadniczą zmianą było przesunięcie festiwalu o miesiąc wcześniej, głównie z powodu niskiej temperatury panującej w kościołach, dzięki czemu koncert zamykający festiwal został ustalony na dzień święta św. Wacława czyli na 28 września. W tej edycji odbyło się 35 koncertów a dramaturgia festiwalu była wzbogacona o crssoverove koncerty legendarnego Roby Lakatos Ensamble oraz projekt Musica Globus, na którym współpracował słowacki barokowy zespół Solamente Naturali wspólnie z Janem Rokytou grającym na cymbały i flety. Po raz pierwszy w Ostrawie wystąpiła wraz z Czech Virtuosi młodziutka, bardzo utalentowana skrzypaczka Esther Yoo, która od tej pory jest pożądaną solistką oraz posiadaczką prestiżowej nagrody BBC New Generation Artist. Również po raz pierwszy na SHF wystąpił fenomenalny izraelski wiolonczelista Gavriel Lipkind ze skrzypaczką Anną Lipkind.

2014

Ostrawski poeta Jaromir Nohavica specjalnie dla 11 edycji SHF napisał program i sam wystąpił w ewangelicznym kościele Chrystusowym w centrum Ostrawy. Collegium Marianum pod batutą Jany Semeradovej zagrało wraz z zespołem Buchty a loutky operę barokową Cavalliego p.t. Calisto. Dyrektor SHF Igor Františák wystąpił jako klarnecista wraz z kwartetem Zemlinskiego i zagrali wspólnie kwintety klarnetowe Mozarta i Brahmsa. Oba koncerty zostały nagrane na CD Mozart -Brahms Clarinet Quintet, które otrzymało prestiżową nagrodę jako Typ czasopisma Harmonia. Festiwal rozpoczęło Requiem Dvořáka (JFO), w sumie odegrano 30 koncertów, na których wystąpili między innymi francuscy artyści Philippe Portejoie, Pascal Vigneron czy Philippe Bernold, hiszpańska La Grande Chapelle, Dreźnieński chór kameralny oraz Wrocławska orkiestra barokowa. Festiwal zakończyły utwory Requiem Rejcha oraz Te Deum Dvořáka.

2015

Dwunasta edycja SHF przyniosła nową festiwalową tradycję w prezentowaniu francuskich utworów muzyki duchowej. Na koncercie zamykającym festiwal zabrzmiało monumentalne oratorium Potępienie Fausta H. Berlioza, które u słuchaczy miało głęboki odzew. Obok koncertu kontratenora Damiena Guillona z Collegium Marianum, hiszpańskiej mezzosopranistki Marty Infante czy też drugiego już koncertu Msza h moll Bacha w podaniu Vaclava Lukase i jego Collegium 1704, festiwal zaprezentował również nowy projekt – niemy film z 1928 roku p.t. Męczeństwo Joanny D’Arc z muzyką Broniusa Kutavicisa w podaniu Orchestr Berg. W sumie zagrano 32 koncerty, między którymi znalazł się także projekt Muzyka-recytacja-taniec, wystąpił chór koncertowy Permonik i chór dziecięcy Kuhna, Baborak Ensamble, Lotz Trio, Flanders Recorder Quartet i inni.

2016

W ciągu trzynastej edycji orkiestra barokowa Ensamble Inegal z Adamem Viktorą zrealizowała pierwszą część Nieszporów J.D.Zelenki, które od tej pory były systematycznie prezentowane w kościele w Ostrawie-Swinowie. W tej edycji wystąpili między innymi Capella Cracoviensis, Haydn Ensemble, Gavriel Lipkind, australijski Island Quartet, Paweł Gusnar i Bartosz Jakubczak czy Pražákovo kvarteto i inni. Wystąpili również morawsko-śląscy rodacy Martina Janková i Ivo Kahánek ( program Dvořák, Janáček, Martinů). Nowością tej edycji, w której odegrano 35 koncertów, była zmiana grafiki i rozmiarów festiwalowego katalogu, wprowadzenie skrótu SHF, a przede wszystkim wyraźna zmiana PR.

2017

W ciągu czternastej edycji festiwal rozrósł się o program towarzyszący – spotkania z artystami, projekcje filmowe z tematyką muzyczną czy muzycznymi wstępami, a także warsztatami dla dzieci. Odbyło się 35 koncertów, a mottem festiwalu stało się “Koncert w kościele jest przeżyciem”. Największym magnesem dla publiczności stał się wspólny projekt Dana Barty z Robert Balzar Trio i Filharmonią Brno, na który wyprzedano wszystkie bilety (odegrał się w ewangelicznym kościele Chrystusowym w centrum Ostrawy). Koncertem inauguracyjnym ( Niemieckie requiem Brahmsa) oraz koncertem w Czeskim Cieszynie przy współpracy śląskiego Kościoła Ewangelicznego festiwal przyłączył się do świętowania 500 rocznicy reformacji religijnej Luthera. Swoją premierę na festiwalu miała Ostrava Youth Orchestra (Stabat Mater Rossiniego) składająca się ze studentów Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Ostrawskiego oraz Konserwatorium im. L. Janáčka w Ostrawie, pod batutą Paola Gatta. Collegium 1704 zagrało interpretację Requiem Mozarta, na SHF przyjechali też flecista Barthold Kuijken czy skrzypaczka Martyna Pastuszka ze swą Orkiestrą Symfoniczną. Na koniec festiwalu zabrzmiało monumentalne oratorium Dzieciństwo Chrystusa H.Berlioza pod batutą Philippa Bernolda.

2018

Piętnasta, jubileuszowa, edycja SHF odegrała się pod hasłem “100 koncertów między setką gwiazd i pod ochroną skrzydeł anielskich”. W ciągu całego roku SHF wraz ze swym projektem Muzyczne wycieczki zrealizował 100 koncertów jako symbol 100 rocznicy powstania niepodległej Czechosłowacji. W ramach wrześniowego festiwalu odegrano rekordowych 39 koncertów, między najlepszymi z nich napewno trzeba wspomnieć koncert Mahana Esfahaniego z niemieckim zespołem La Folia Barockorchester, solowy recital skrzypcowy Isabelle Faust, wspólny projekt Janáček-Chopin sopranistki Martiny Jankovéj z pianistą Ivem Kahénkem czy niezapomniany koncert Magdaleny Koženéj z Collegium 1704 pod nazwem Ogród lamentów barokowych ( pierwszy koncert w ich trasie koncertowej, która została zakończona nagraniem CD Il giardinio dei sospiri). Unikatowym wydarzeniem było zaprezentowanie baletu Czeski kwartet – projekt Praskiego Baletu Kameralnego we współpracy z kwartetem Zemlinskiego oraz Igorem Františákem czy też projekt organistka Katta. Katalog z programem był wydany w wersji dwujęzycznej (czesko-angielskiej), podobnie jak broszura Muzyczne wycieczki (175 stron).

2019

Szesnasta edycja SHF dostała podtytuł “Oskrzydlony festiwal: 30 lat od aksamitnej rewolucji – 30 lat wolności”. Patronat nad dwoma z 32 koncertów (2 koncerty Pavel Haas Quartet się nie odbyły, tak więc koncertów było de facto 30) objęły znane osobistości – biskup SCEAV Tomáš Tyrlík nad Koncertem wdzięczności za wolność (Collegium 1704 Vocale) oraz rektor Uniwersytetu Ostrawskiego Jan Lata nad koncertem zamykającym SHF święty Wacławie (Suk, Kabeláč, Dvořák). W tym roku SHF stał się jedynym festiwalem, który w latach 2016-2019 systematycznie odegrał całe Nieszpory Zelenki dzięki Ensamble Inegal. Co więcej wyraźnie wzrósł prestiż SHF dzięki dokończeniu prezentowania kompletnego dzieła duchowego A. Dvořáka. SHF zagrał koncerty artystów krajowych – pianisty Martina Kasíka, sopranistki Kateřiny Kněžíkové czy Veroniki Holbové oraz Filharmonii im. L. Janáčka w Ostrawie. Zaproszenie na festiwal przyjął w tym roku fenomenalny włoski kontratenor Filipp Minecia a także Czeski Chór Filharmonii Brno, który zagrał cztery samodzielne koncerty. Wśród światowej sławy chórów kameralnych gościł Z.E.N. Trio, Peter Holtslag Trio czy też zespół instrumentów dętych In Medias Brass. Ciekawe projekty zaprezentowali bracia Paľové z Jarmilą Balážovą i Ensemblem Opera Diversa (Pärt, Emmert), Ondrej Ruml z Matej Benko Quintet oraz Południowoczeską filharmonią Czeskie Budejovice (Ježek, Voskovec, Werich). Gościła również Poznańska Filharmonia ( projekt Moniuszko 200) i chór miasta Katowice Camerata Silesia. Kilka koncertów nagrywało Czeskie Radio Ostrawa oraz Tv NOE. Nowością tej edycji było stworzenie sieci festiwalowych kawiarń, knajpek oraz wzmocnienie Klubu przyjaciół SHF. Ta edycja przyniosła również najbardziej obfity katalog festiwalowy, w którym znalazły się zaproszenia i artykuły o tematyce muzycznej, wywiady z artystami, galeria zdjęć Ivana Korče i in. (Eva Mikulášková – Igor Františák – Graphic House).

2020

Obecna siedemnasta edycja proponuje muzyczny pokaz w dniach 3-28 wrzesień 2020. W ramach nowej współpracy trzech festiwalów muzycznych ( Concentus Moraviae i MHF Lípa Musica) SHF z mottem Połączeni muzyką postanowił wspierać czeskich artystów jak np. Collegium 1704, Collegium Marianum, Czeski Chór Filharmonii Brno, Pavel Haas Quartet, kwartety Benneitz i Zemlinski, śpiewaczki Simonę Šaturovą, Martinę Jankovą, Hanę Blažíkovą oraz Markétę Cukrovą czy instrumentalistów Mahana Esfahani, Jiřígo Vodičkę i Jana Ostrego. Bogaty program całego festiwalu, który stał się oprawą 250 rocznicy urodzin Ludwiga van Beethovena, zaproponuje nie tylko koncerty muzyki klasycznej , ale też projekty alternatywne, projekcje filmowe, biesiady z artystami oraz nowość – warsztaty z interpretacji.


PROGRAM TOWARZYSZĄCY

Wystawy fotografii i obrazów

Od 2007 roku tradycyjnie odbywały się wystawy fotografii Ivana Korče z ubiegłych edycji SHF – bądź we foye Teatru im.A. Dvořáka, na ratuszu miasta Ostrawa czy w Katedrze Boskiego Zbawiciela. W 2008 roku miała miejsce również wystawa obrazów Karla Harudy na tematy muzyczne.

Spotkania z artystami

Festiwalowe spotkania z artystami odbywają w Knihcentrum w centrum Ostrawy w ciągu całego festiwalu. Gośćmi w roku 2017 byli Kateřina Kněžíková, Tomáš Král, Paolo Gatto, Veronika Holbová i Igor Františák, w roku 2018 Martina Janková (Martin Kumžák, Dasha (niezrealizowano), w 2019 roku Veronika Holbová, Eva Dřízgová-Jirušová i Jakub Klecker, następnie Robert Kružík oraz Igor Františák.

Filmy niszowe i dokumentalne z tematyką muzyczną – Minikino

Projekcje filmowe w latach 2017 i 2018 odbywały się z muzykologicznym wprowadzeniem Martina Čurdy, który filmy wybierał. W 2017 roku w ostrawskim Minikinie wyświetlono: Farinelli: Il Castrato (1994) i Mahler (1974), w roku 2018 Bohuslav Martinů: Czym żyją ludzie (2018), Humoreska (1946), Ostatni kwartet (2012). W 2019 roku filmy wybrała Stanislava Hrušková a ich projekcja miała miejsce już w czerwcu jako preview festiwalu: Ja, Maria Callas (2017), Mackbeth (2019), Jak w niebie (2004).

Muzyczno-edukacyjne warsztaty dla dzieci

Świętowacławski Festiwal Muzyczny po raz pierwszy zrealizował warsztaty w 2017 roku. Wówczas miały miejsce w najstarszym ostrawskim kościele – kościele św. Wacława. Warsztaty odbywały się pod nazwą nowego festiwalowego motta “Koncert w kościele jest przeżyciem”, jego twórczynią jest muzykolog i lektorka Nikola Illeova. Dzieci miały możliwość poznać instrumenty muzyczne, wytworzyć witraże, słuchały muzyki oraz aktywnie uczestniczyły w spotkaniu z organistą, który im wyjaśnił konstrukcję organów i sposób gry na tym instrumencie. W 2018 roku dla uczczenia rocznicy rodaka z Hukvald Leoše Janáčka (całoroczny projekt Janacek Ostrawa 2018) SHF organizował warsztaty pod nazwą Bawimy sie z Bystrouską. Warsztat powstał przy pomocy Illeove we współpracy z Evą Mikuláškovą, realizacja miała miejsce w czasie festiwalu we wrześniu w Ostrawskim Muzeum w centrum Ostrawy, ale przede wszystkim w szkołach podstawowych. Dzieci prowadzono paralelnie światem zwierząt i opery przy pomocy muzyki i sztuk plastycznych, użyte zostały również instrumenty Orffove i Boomwhackery. W roku 2019 warsztaty zrealizowała myuzykolog i dramturg Eva Mikulášková a to już w czerwcu jako preview festiwalu.


Stowarzyszenie Świętowacławski Festiwal Muzyczny

Stowarzyszenie Świętowacławski Festiwal Muzyczny (SHF) powstało z inicjatywy ostrawskich artystów, teoretyków muzyki oraz miłośników muzyki i sztuki w czerwcu 2003 roku. Zostało oficjalnie zarejestrowane 17.6.2003 przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej, a obecnie spełnia wszystkie wymogi potrzebne do swego funkcjonowania.

Prezydentem stowarzyszenia, który ma prawo występować w jego imieniu został jednogłośnie wybrany doc. Igor Františák, Ph.D. Celem SHF jest organizowanie międzynarodowego festiwalu muzycznego noszącego nazwę Świętowacławski Festiwal Muzyczny, którego kolejna edycja będzie miała miejsce w tym roku.

Stowarzyszenie Świętowacławski Festiwal Muzyczny organizuje trwający cały miesiąc festiwal muzyki, którego spójna dramaturgia i idea przynosi artystyczne konfrontacje i przeżycia szerokiej grupie odbiorców, żyjących głównie w regionie śląsko-morawskim. W całym projekcie aktywnie uczestniczą lokalne miasta i gminy. Stowarzyszenie realizuje również projekt pod nazwą Muzyczne wycieczki, dzięki któremu szerokiej publiczności zostają otwarte architektoniczne pamiątki sakralne, historyczne czy przemysłowe.

Główne cele SHF:

  • podstawowym założeniem stowarzyszenia jest rozwój oraz wzbogacenie wydarzeń kulturalnych w śląsko-morawskim regionie, zwłaszcza w miejscach słabo rozwiniętych pod tym względem, ale chętnych do wskrzeszenia tradycji muzycznej,
  • przedstawiać społeczeństwu czeską muzyczną przeszłość i teraźniejszość w nawiązaniu do ważnych wydarzeń historycznych ziemi,
  • umożliwić jak najszerszej publiczności z różnych grup społecznych spotkania z muzyką,
  • prezentować ciekawe i unikatowe projekty w niezwykłych kombinacjach: muzyka -recytacja – taniec – spektakl teatralny,  
  • wnosić muzykę i sztukę do atrakcyjnych miejsc sakralnych ( kościoły, kaplice katolickie, ewangeliczne, husyckie ), historycznych oraz przemysłowych ( Muzyczne wycieczki odbywają się np na zamku we Frýdku-Místku, Kunínie, Bruntálu, Žerotínie, a także w muzeum Dół Michał itp.) 
  • popularyzować wśród szerokiej publiczności atrakcyjne i  artystycznie wartościowe interpretacje, zwłaszcza z doby baroku i klasycyzmu,
  • wspierać młodą generację czeskich artystów w ich karierze,
  • umożliwić prezentowanie czeskiej muzyki w odniesieniu do ważnych rocznic wybitnych czeskich kompozytorów i artystów,
  • przedstawić wybitne osobistości muzyczne z całego świata, a dzięki nim rozszerzać w świecie świadomość o czeskiej scenie kulturalnej,
  • wprowadzać brakujący w regionie duchowy wymiar muzyki i sztuki w ogóle, przy jednoczesnym zachowaniu świeckości SHF.