O nás

Svatováclavský hudební festival

Svatováclavský hudební festival (SHF) je největší mezinárodní festival duchovní a tzv. staré hudby v České republice. SHF od svého vzniku v roce 2004 probíhá každoročně nejen v Ostravě, ale i v mnoha chrámech celého Moravskoslezského kraje v průběhu měsíce září (prvních 10 ročníků se konalo mezi dvěma státními svátky 28. září – 28. října). Tradičně více jak třiceti koncerty oslavuje svátek sv. Václava, představující symbol české státnosti.

Hlavním cílem SHF je prezentace tzv. poučené interpretace staré a duchovní hudby v sakrálních prostorách, a to ve snaze navrátit této hudbě její původní význam. Vysoce kvalitní festivalová dramaturgie ředitele SHF prof. Igora Františáka, Ph.D. (uznávaného klarinetisty a pedagoga Ostravské univerzity, který se svým týmem dokázal uskutečnit více než 1200 koncertů) je vedena třemi stěžejními liniemi: monumentální vokálně-instrumentální koncerty, programy zaměřené na tzv. autentickou interpretaci staré hudby a komorní a sólové projekty, které jsou každoročně doplňovány netradičními a crossoverovými projekty. SHF systematicky podporuje talenty mladé generace, prezentuje laureáty prestižních soutěží, novodobé premiéry a unikátní projekty (crossoverové projekty, balet, videoart či film v kostele). Patriotisticky pečuje také o genia loci uváděním koncertů moravskoslezských rodáků evropských uměleckých parametrů a děl zapomenutých skladatelů, kteří v regionu žili a tvořili již od doby baroka. Prestižními rezidenčními soubory SHF jsou Collegium 1704, Collegium Marianum, Český filharmonický sbor Brno.

Doprovodný program SHF je rozšířen o promítání artových či dokumentárních filmů s muzikologickými úvody, hudebně-edukativní workshopy pro děti a besedy s umělci. SHF prezentuje koncerty evropských parametrů, a to jak domácích, tak zahraničních interpretů, za což byl opakovaně hodnocen odbornou komisí Ministerstva kultury ČR jako jeden z pěti nejlepších projektů profesionálního umění v sekci hudební festivaly (v roce 2019 se umístil jako čtvrtý hned po festivalech Pražské jaro, Smetanova Litomyšl a Dvořákova Praha). Všechny koncerty realizované SHF jsou audiovizuálně zaznamenávány. Oficiálním fotografem SHF od jeho zrodu je Ivan Korč. Detailní infrormace o jednotlivých ročnících naleznete níže.

Oficiální loga ke stažení zde.

 

Hudební výlety

Svatováclavský hudební festival od roku 2009 realizoval v kostelích také celoroční cykly Čtvero ročních období. Nový formát projektu představil v roce 2018 pod názvem Hudební výlety. Prostřednictvím tohoto celoročního cyklu nyní prezentuje exkluzivní hudební produkce sahající od artificiální hudby pres jazz až k folklóru, a to v architektonicky i akusticky nejzajímavějších památkách Moravskoslezského kraje (kostely, zámky, technické prostory).

ZNĚJÍCÍ REGION – „Hluboce cítím kulturní hodnoty spjaté s naším regionem a snažím se na ně ještě více poukazovat jak koncerty moravskoslezských rodáků, jako jsou Martina Janková, Kateřina Kněžíková, Jiří Vodička či Martin Kasík, tak i uváděním děl zapomenutých skladatelů, kteří zde žili a tvořili již od doby baroka. Již dvacet let se nám daří realizovat nejen rozsáhlý festival, ale nově i celoroční projekt Hudební výlety. Přivážíme tak prvotřídní projekty i do těch nejmenších obcí regionu a nádherných prostor v touze je rozeznít“ uvádí prof. Igor Františák.

TECHNICKÉ PAMÁTKY – Hudební výlety již mohli návštěvníci podniknout do technických prostor řetízkových šaten či cechovny Dolu Michal v Ostravě-Michálkovicích, které zůstaly zachovány z roku 1915 (do roku 1993 probíhala aktivní těžba). Unikátními prostory rezonovala díla Leoše Janáčka v podání Zemlinského kvarteta, hra fenomenální houslistky Esther Yoo, ale i židovský klezmer Létajícího rabína, originální bigbandová smršť Cotatcha Orchestra, ale i vánoční hra Collegia Mariana s loutkami. Živá hudba dodala nový rozměr i Muzeu Tatra, Bartošovickému mlýnu z 15. století, nebo Vodárenské věži v Opavě.

ZÁMECKÉ SKVOSTY – Snaha po navrácení hudbě jejímu původnímu významu se naplňuje již tradičně díky skvělé spolupráci na zámku v Kuníně, kde zazněla i hra na unikátní historické basetové rohy Lotz Tria (jeden z 5 souborů na světě), ale také na zámcích Bruntál, Kravaře, Frýdek, Slezské Rudoltice, Žerotín v Novém Jičíně ad. Nově rekonstruovaný zámek Nová Horka u Studénky se postupně stává festivalovou rezidencí, kde každoročně probíhají jedny z těch nejzajímavějších projektů – v roce 2020 zde například zazněla mistrovská díla velikánů Beethovena a Schuberta, a to v podání předních českých interpretů (Bennewitzova kvarteta včetně sólistů České filharmonie), kteří dali vzniku tohoto oktetu přímo pro festivalové provedení. Živá nahrávka byla poté vydána na oceňovaném CD.

CHRÁMOVÁ ATMOSFÉRA – Hudební výlety také podtrhují svými koncerty nejen čas velikonoční a adventní v „šikmém“ kostele sv. Petra z Alkantary v Karviné, jinak uzavřené opavské Švédské kapli s fenomenálními freskami, nebo v dřevěných kostelích v Albrechticích či Kunčicích pod Ondřejníkem. Chrámy patří ale především zářijovému velkému Svatováclavskému hudebnímu festivalu, který slibuje jedinečné okamžiky v rámci svého motta Koncert v kostele je zážitek.

 

Muzika bez hranic

Nově v roce 2019 začal SHF navazovat systematickou spolupráci s prvotřídními polskými tělesy a do budoucna se chce zasadit o těsnou a logickou kulturní provázanost česko-polského Slezska založenou na spolupráci uměleckých špiček regionů zaručujících vysokou interpretační kvalitu. Pilotním projektem tohoto záměru se stalo vytvoření česko-polského projektu Muzika bez hranic.


Historie Svatováclavského hudebního festivalu 

SHF – Doba zrodu, stanovy spolku (2003)

Svatováclavský hudební festival v původně silně komunistickém Moravskoslezském regionu vybudoval největší festival duchovní hudby v ČR. Jeho koncerty se konají výhradně v akusticky i architektonicky zajímavých sakrálních prostorách regionu. Jako „Spolek Svatováclavský hudební festival“ vznikl z iniciativy ostravské skupiny umělců, hudebních teoretiků a milovníků hudby a umění v červnu roku 2003. Spolek byl zaregistrován 17. 6. 2003 Ministerstvem vnitra ČR a v současné době splňuje všechny formální náležitosti nutné k jeho činnosti. Statutárním zástupcem (předseda spolku Svatováclavský hudební festival) zmocněným jednat jménem SHF byl na ustavující schůzi jednomyslně zvolen prof. Igor Františák, Ph.D. Členové SHF jsou v nynější době: koncertní mistr Janáčkovy filharmonie Ostrava Jakub Černohorský, významná sopranistka v angažmá opery Národního divadla moravskoslezského a pedagožka Fakulty umění Ostravské univerzity (FU OU) Eva Dřízgová-Jirušová, klarinetista, pedagog FU OU a vedoucí umělecké agentury FMG Artists Igor Františák, houslistka, pedagožka, vedoucí umělecké agentury Presto a členka realizačního týmu MHF Musica Pura Halina Františáková (její zesnulý otec Josef Ptak byl zakládajícím členem), dále italský dirigent, pianista a pedagog FU OU Paolo Gatto, vdova po akademickém malíři Karlu Harudovi (který byl zakládajícím členem) Ludmila Harudová, klarinetistka a pedagožka, ředitelka ZUŠ Pavla Kovalová, flétnista a pedagog Jan Kvapil, mistr zvuku Michael Ruman, pedagog, někdejší ředitel ZUŠ Josef Swierkosz, pedagožka Pedagogické fakulty OU Veronika Ševčíková, varhaník a pedagog Tomáš Thon, baskytarista a IT manažer Lukáš Varaja. Zakládajícím členem byl též Igor Horváth, někdejší ředitel Českého rozhlasu Ostrava.
SHF je financován za podpory statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a jeho jednotlivých obcí a měst a Ministerstva kultury. Dlouholetým hlavním mediálním partnerem je Česká televize.

  

SHF – mezi dvěma státními svátky (2004–2012) 

2004
Historicky první ročník SHF byl zahájen v kostele sv. Vojtěcha v Opavě, a to přesně na svátek Svatého Václava 28. září 2004, koncertem Martiny Jankové s Cameratou Janáček (program: Sukova Meditace na Svatováclavský chorál, Stamicova Synfonia, Mozarovy koncertní árie pro soprán a orchestr). SHF nabídl přehlídku od Wallingerova kvarteta přes Stadlerovo klarinetové kvarteto, slovenské Musicy Aeterny či Janáčkův komorní orchestr a Cameratu Janáček až po vystoupení houslistů Jiřího Vodičky s Martinou Bačovou či komponovaný večer Alfreda Strejčka s Jitkou Molavcovou za doprovodu Josefa Fojty (bicí) a Davida Burdy (klarinet), kdy byla provedena hra Jan z Teplé Oráč a smrt (1401). Poprvé v Moravskoslezském regionu vystoupil barokní soubor Collegium Marianum vedený Janou Semerádovou se sólisty Hanou Blažíkovou a Mariánem Krejčíkem. Celkový počet 31 koncertů tohoto hudebního maratonu měl jednotné vstupné 50,-Kč a byl zakončen Dvořákovým opusem Stabat mater v katedrále Božského Spasitele v centru Ostravy dne 28. října (Janáčkova Filharmonie Ostrava [JFO], Moravský komorní sbor, Eva Dřízgová-Jirušová, Jana Sýkorová, Martin Gurbaľ, Jaroslav Dvorský).

 

2005
Druhý ročník SHF zahájila Schola Gregoriana Pragensis, následovaly koncerty např. Pražského jazzového sexteta s Alfredem Strejčkem či trumpetisty Paola Bacchina, Slovenského komorního orchestru Bohdana Warchala s Davidem Danelem či souboru Musica Divina Praga. V tomto roce bylo realizováno celkem 31 koncertů již s děleným vstupným. Poprvé v rámci SHF zazněla velkolepá Mše h moll Johanna Sebastiana Bacha (pod taktovkou Romana Válka účinkovali Solamente Naturali, Ars Brunensis Chorus, sólisté Anna Mikolajczyk, Piotr Olech, Marek Olbrzymek a Adam Plachetka). Koncert zaznamenala Česká televize. Poprvé se také představil tenkrát jako začínající dirigentská hvězda Jakub Hrůša, který druhý ročník SHF uzavřel Dvořákovým Requiem (JFO, Slovenský filharmonický sbor Bratislava, sólisté Eva Dřízgová-Jirušová, Jana Wallingerová, Tomáš Krejčiřík, Richard Novák). Svatováclavský hudební festival byl vůbec prvním organizátorem, který začal do Moravskoslezského kraje přivážet soubory a umělce, kteří se specializují na dobovou interpretaci staré hudby. Již ze druhého ročníku vzniklo festivalové CD, které vždy vzniká z každého dalšího uplynulého ročníku.

 

2006
Třetí ročník SHF byl zahájen PKF – Prague Philharmonia s německou mezzosopranistkou a pianistkou Veronicou Amarres. Stále časteji se v dramaturgii objevovaly barokní soubory, které se specializují na tzv. autentický provoz staré hudby, z nichž nejvýraznější byly L’Orfeo Baroque Orchestra s houslistkou Elizabeth Wallfisch a hráčkou na hoboj d’amore Carin van Heerden, nebo Solamente Naturali, svůj program Costanza e Clemenza představilo Collegium Marianum se švýcarským kontratenoristou Alexem Potterem, či Rakušané L’ORFEO. Celkově zaznělo 32 koncertů, do kterých byly zařazeny také žánrově odlišné a netradiční projekty – například v podobě Projektu 6D: Dimenze ticha (David Doružka – kytara, Dan Dlouhý – bicí a David Danel – housle), nebo také legendární cimbálové muziky Technik s Janem Rokytou. Festival byl zakončen již tradičně v katedrále Božského Spasitele 28. října 2006, a to Verdiho Requiem (JFO, Český filharmonický sbor Brno [ČFSB], sólisté Eva Dřízgová-Jirušová, Veronika Hajnová, Gianluca Zampieri, Martin Gurbaľ).

 

2007
Čtvrtý ročník se stal pro SHF přelomovým, jelikož zde vystoupily dva zásadní soubory – Pavel Haas Quartet (který se v průběhu následujících let stal jedním z nejlepších smyčcových kvartet světa) a barokní ansámbl Collegium 1704 s Václavem Luksem, které je od té doby rezidenčním orchestrem SHF. Jejich uvedení Bachových Matoušových pašijí bylo rozhodně jedním z nezapomenutelných zážitků, kdy koncert v nově zrekonstruovaném Opavském kostele sv. Václava natáčela Televize Noe. Mimo tyto soubory v rámci celkových 33 koncertů vystoupil i Slovenský komorní orchestr Bohdana Warchala, Schola Gregoriana Pragensis s Markem Ebenem či Jiřím Bártou, Societas Incognitorum, anglický soubor Florilegium s Henrym Villcou, Ensemble Inégal, Flautando Köln či Musica Florea. Na závěrečném koncertu zaznělo Verdiho dílo Quattro pezzi sacri a Janáčkova Glagolská mše (JFO, ČFSB a sólisté Eva Dřízgová-Jirušová, Erika Šporerová, Petr Levíček, Martin Gurbaľ a varhaník Petr Čech). Vydán byl programový katalog, který od této doby vzniká na každý další ročník.

 

2008
Na pátém ročníku vystoupilo Collegium 1704 (včetně sólistů Hany Blažíkové, Markéty Cukrové a Tomáše Krále ad.) hned na čtyřech koncertech se dvěma různými programy, které zaznamenávala Česká televize. Na zahajovacím koncertu vystoupila domácí JFO pod taktovkou vynikajícího dirigenta Stanislava Macury, a to s Beethovenovou Missou Solemnis (dále Slovenský filharmonický sbor Bratislava, sólisté Margaret Chalker, Jana Sýkorová, Lesław Świdziński a Peter Mikuláš). Celkově zaznělo 33 koncertů, kdy vystoupili např. Pavel Haas Quartet, Collegium Marianum s Luigim de Filippim, Petr Wagner s Jacquesem Oggem, Philharmonia Octet Prague či Ostravská banda. Český filharmonický sbor Brno s dirigentem Petrem Fialou uvedl program a capella z díla právě Patra Fialy a Leoše Janáčka. V tomto roce se stal také rezidenčním festivalovým sborem a od té doby tvoří nedílnou součást každého nadcházejícího ročníku SHF. Koncert Collegia 1704 byl zaznamenán na festivalové DVD – Bach, Pergolesi, Zelenka. Závěrem festivalu se stalo Brahmsovo Německé requiem (JFO, ČFSB, sólisté Eva Dřízgová-Jirušová a Martin Gurbaľ).

 

2009
Šestý ročník vedle tradičních koncertů duchovní hudby uvedl Jazzovou mši Jaromíra Hniličky, který osobně hrál sólový part trubky společně se saxofonistou Rudou Březinou v doprovodu dnes mimořádně populárního B Side Bandu (ve spolupráci s Moravským hudebním festivalem 2009). Ročník nabídl 36 koncertů, mezi nimiž se také poprvé na SHF představila sopranistka Simona Šaturová, která od té doby zdobí téměř každý ročník SHF. Haydnovo oratorium Stvoření pod taktovkou Jakuba Hrůši, Händelovo oratorium Vzkříšení provedené Collegiem 1704 (sólisté Martina Janková, Kateřina Kněžíková, Mariana Rewerski, Jaroslav Březina, Lisandro Abadie), které bylo zaznamenáno na festivalové DVD, nebo koncert dechového oktetu Amphion lze považovat za vrcholy tohoto ročníku. Představili se Janáčkův komorní orchestr, Camerata Janáček, Musica Florea, Brass 6, Bennewitzovo kvarteto ad. Zaznělo také Haydnovo Stvoření díky PKF – Prague Philharmonia, Českému filharmonickému sboru Brno a trojici anglických sólistů (Mary Nelson, Mark Le Brocq a Mathew Brook). Závěrečného koncertu se chopila Janáčkova filharmonie Ostrava (Mendelssohnova Symfonie č. 2 g moll op. 52 „Lobgesang“).

 

2010
Na sedmém ročníku SHF zaznělo celkem 36 koncertů a poprvé se představil (Mahlerova Symfonie č. 2) mladý dirigent Tomáš Netopil, který zakrátko odstartoval svou strmou uměleckou kariéru. SHF byl odstartován provedením Dvořákovy Svaté Ludmily a z netradičních projektů zazněly koncerty slovenského tria Pacora s inspirativním houslistou Stanem Palúchem, nebo Mužského sboru Ipatjevského kláštera z Moskvy, který zcela vyprodal kostel v Ostravě-Vítkovicích. Po tomto koncertu SHF v Ostravě zavedl systém číslovaných míst v kostele, podobně jako v kinosále. Vystoupila JFO, Filharmonie Brno, Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK, PKF – Prague Philharmonia, Collegium 1704, Ensemble Tourbillon ad. Provedení Caldarova díla Maddalena ai piedi di Cristo Collegiem Marianem v čele s Hanou Blažíkovou bylo zaznamenáno na festivalové DVD.

 

2011
Monumentální Brittenovo Válečné rekviem v podání České filharmonie pod taktovkou Tomáše Netopila se stalo jedinečným zahájením osmého ročníku. Poprvé na SHF vystoupila mezzosopranistka Magdalena Kožená za doprovodu Collegia 1704 (podruhé v roce 2018) a během festivalu se představila také celá řada legend barokní hudby, mezi kterými se objevil houslista John Holloway, cembalista Lars Ulrik Mortensen, violoncellista Rainer Zipperling či flétnista Peter Holtslag. Zrealizovalo se celkem 34 koncertů, kdy Simonu Šaturovou doprovodila Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice, vystoupila PKF – Prague Philharmonia, Moravská filharmonie Olomouc, Ensemble Phoenix Munich, Sbor polského rozhlasu Krakov, Pavel Haas Quartet či Tiburtina Ensemble ad. Závěr patřil JFO a srbské sopranistce Katarině Jovanović (Suk, Schönberg, Messiaen).

 

2012
Výjimečná sopranistka a rodačka z Orlové Martina Janková zahájila společně s Collegiem 1704 v katedrále Božského Spasitele bachovským projektem devátý ročník SHF. Tento koncert byl natáčen Českou televizí, a později byl tento živý záznam vydán na CD společností Supraphon. Ozdobami tohoto ročníku, který čítal 29 koncertů, byl také houslový recitál Josefa Špačka, vystoupení norského souboru Currentes či flétnistů Jana Ostrého a Philippa Bernolda, které vůbec poprvé doprovázel nově založený Festivalový orchestr SHF pod vedením Vojtěcha Spurného. Vystoupil např. také Ensemble Inégal, Collegium Marianum, Talichovo a Škampovo kvarteto, Musica Florea, Musica Bohemica, Cappella Mariana či PKF – Prague Philharmonia. Závěrečný koncert byl věnován Dvořákovu dílu Svatební košile.

 

SHF – renomovaný festival (2013–dosud) 

2013
Jubilejní 10. ročník SHF byl v mnoha ohledech mimořádným. Zásadní změnou se stalo přesunutí konání festivalu o měsíc dříve především díky nekomfortní teplotě v kostelích, čímž se ustálil závěrečný koncert na den svátku Svatého Václava (28. září). V tomto roce se konalo 35 koncertů a festivalovou dramaturgii ozdobily crossoverové koncerty legendárního Roby Lakatos Ensemble a také projekt Musica Globus, na kterém se spolupodílel slovenský barokní soubor Solamente Naturali spolecně s Janem Rokytou hrajícím na cimbál a nejrůznější zobcové flétny. V tomto roce také poprvé v Ostravě vystoupila společně s Czech Virtuosi mladinká talentovaná houslistka Esther Yoo, která se stala v průběhu dalších let vyhledávanou sólistkou a držitelkou prestižního ocenění BBC New Generation Artists. Poprvé na festivalu také vystoupil fenomenální izraelský violoncellista Gavriel Lipkind s houslistkou Annou Lipkind.

 

2014
Ostravský bard Jaromír Nohavica sestavil pro jedenáctý ročník SHF speciální program a vystoupil v Evangelickém Kristově kostele v centru Ostravy. Collegium Marianum s Janou Semerádovou jako dirigentkou uvedlo společně se souborem Buchty a loutky Cavalliho barokní operu Calisto, která v roce 2019 měla na SHF svou derniéru. Ředitel SHF Igor Františák vystoupil jako klarinetista se Zemlinského kvartetem s klarinetovými kvintety Mozarta a Brahmse. Tyto dva koncerty zaznamenali na live CD Mozart – Brahms Clarinet Quintets, za které spolecně obdrželi prestižní ocenění v podobě Tipu časopisu Harmonie. Festival začal Dvořákovým Requiem (JFO) a celkem se konalo 30 koncertů, kdy vystoupili i např. francouzští umělci Philippe Portejoie, Pascal Vigneron či Philippe Bernold, španělská La Grande Chapelle, Drážďanský komorní sbor a Wroclavský barokní orchestr. Festival byl uzavřen Rejchovým Requiem a Dvořákovým Te Deem.

 

2015
Dvanáctý ročník SHF zahájil postupné uvádění zásadních duchovních skladeb francouzských skladatelů, kdy na závěrečném koncertu zaznělo monumentální Berliozovo oratorium Faustovo prokletí, které v posluchačích dodnes zanechalo výraznou stopu. Vedle koncertů kontratenoristy Damiena Guillona s Collegiem Marianem, španělské mezzosopranistky Marty Infante či v poradí již druhé uvedení Bachovy Mše h moll v podání Václava Lukse a jeho Collegia 1704, festival uvedl také jedinečný projekt – němý film z roku 1928 Utrpení Panny orleánské s hudbou Broniuse Kutaviciuse v podání Orchestru Berg. Celkem zaznělo 32 koncertů, kdy byl proveden i unikátní projekt Hudba – recitace – tanec, vystoupil Koncertní sbor Permoník i Kühnův dětský sbor, Baborák Ensemble, Lotz Trio, Flanders Recorder Quartet ad.

 

2016
Na třináctém ročníku začal barokní orchestr Ensemble Inégal s Adamem Viktorou realizovat první část Zelenkových nešpor, které v průběhu dalších let byly systematicky uváděny (ve stejném kostele ve Svinově). Vystoupila např. Capella Cracoviensis, Haydn Ensemble, Gavriel Lipkind, australský Island Quartet, Paweł Gusnar a Bartosz Jakubczak či Pražákovo kvarteto ad. Vystoupili také moravskoslezští rodáci Martina Janková a Ivo Kahánek (program Dvořák, Janáček, Martinů). Novinkou tohoto ročníku, čítajícího 35 koncertů, také byla změna grafiky a rozměru festivalového bulletinu, festival začal také používat zkratku SHF a výrazně se proměnilo jeho PR.

 

2017
Čtrnáctým ročníkem se festival začal rozrůstat o doprovodný program – besedy s umělci, promítání filmů s hudební tematikou a muzikologickými úvody, či workshopy pro děti. SHF realizoval 35 koncertů a této doby SHF používá také motto festivalu „Koncert v kostele je zážitek“. Velkým magnetem pro návštěvníky tohoto ročníku byl projekt Dana Bárty s Robert Balzar triem a Filharmonii Brno, který zcela vyprodal Evangelický Kristův kostel v centru Ostravy. Zahajovacím koncertem (Brahmsovo Německé requiem) a koncertem Českém Těšíně za těsné spolupráce Slezské církve evangelické a. v. se festival připojil k oslavám 500. výročí Lutherovy náboženské reformace . Premiérově se v tomto roce představil Ostrava Youth Orchestra (Rossiniho Stabat Mater) složený ze studentů Fakulty umění Ostravské univerzity a Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, a to pod taktovkou Paola Gatta. Collegium 1704 interpretovalo Mozartovo Requiem, SHF navštívil také flétnista Barthold Kuijken či houslista Martyna Pastuszka se svým {oh!} Orkiestra Historyczna. Závěrečný koncert patřil uvedení monumentálního Berliozova oratoria Dětství Ježíšovo pod taktovkou Philippa Bernolda.

 

2018
Jubilejní patnáctý ročník SHF se nesl v duchu „100 koncertů mezi stovkou hvězd a pod ochranou andělských křídel“. V průběhu celého roku SHF zrealizoval společně se svým projektem Hudební výlety celkem 100 koncertů symbolicky k výročí 100 let od založení samostatného Československa. Rekordních 39 koncertů se konalo v rámci zářijového festivalu, kdy mezi vrcholy lze zařadit koncert Mahana Esfahaniho s německým souborem La Folia Barockorchester, sólový houslový recitál Isabelle Faust, společný projekt Janáček–Chopin sopranistky Martiny Jankové s klavíristou Ivem Kahánkem či nezapomenutelný koncert Magdaleny Kožené společně s Collegiem 1704 Zahrada barokních nářků (první koncert jejich turné, které vyvrcholilo natočením CD Il giardino dei sospiri). Unikátním festivalovým vybočením bylo uvedení baletu v kostele Česká kvarteta – projekt Pražského komorního baletu společně se Zemlinského kvartetem a Igorem Františákem či projekt varhanice Katta. Programový bulletin mimořádně vyšel dvojjazyčně (anglicko-česky), stejně jako velkorysá brožura „Hudební výlety“ (175 stran).

 

2019
Šestnáctý ročník SHF nesl podtitul „Okřídlený festival: 30 let od sametové revoluce – 30 let svobody“. Nad dvěma ze 32 koncertů [2 koncerty Pavel Haas Quartetu se nerealizovaly, tedy fakticky 30 koncertů] převzali záštitu významné osobnosti – biskup SCEAV Tomáš Tyrlík nad „Koncertem vděčnosti za svobodu“ (Collegium 1704 Vocale) a rektor Ostravské univerzity Jan Lata nad závěrečným koncertem „Svatý Václave“ (Suk, Kabeláč, Dvořák). V tomto roce se SHF stal jediným festivalem, který v rámci let 2016–2019 systematicky provedl celé Zelenkovy nešpory díky Enseble Inégal a také výrazně vzrostla prestiž SHF díky dokončení uvedení kompletního duchovního díla Antonína Dvořáka. SHF uvedl koncerty domácích umělců – klavíristy Martina Kasíka, sopranistky Kateřiny Kněžíkové či Veroniky Holbové a Janáčkovy filharmonie Ostrava. Dále přivezl fenomenálního italského kontratenoristu Filippa Mineciu a v neposlední řade ČFSB, který vystoupil hned na čtyřech samostatných koncertech. Ze světově uznávaných komorních souborů hostil Z.E.N. Trio, Peter Holtslag Trio či žesťový soubor In Medias Brass. S mimořádně zajímavými projekty vystoupili bratři Paľové s Jarmilou Balážovou a Ensemblem Opera Diversa (Pärt, Emmert) či Ondřej Ruml s Matej Benko Quintetem a Jihočeskou filharmonií České Budějovice (Ježek, Voskovec, Werich). Hostovala též Poznaňská filharmonie (projekt Moniuszko 200) a sbor města Katovice Camerata Silesia. Několik koncertů (jako již v minulosti) zaznamenal Český rozhlas Ostrava či Televize NOE. Novinkou tohoto ročníku bylo vytvoření úzké sítě spřátelených festivalových kaváren, pražíren a hospůdek a posílení Klubu přátel SHF. V tomto roce vznikl také nejobsáhlejší festivalový katalog s pozvánkami i odbornými texty interpretů ke koncertům, rozhovory s umělci, fotogalerií Ivana Korče ad. (Eva Mikulášková – Igor Františák – Graphic House).

 

2020
Sedmnáctý ročník proběhl „naživo“ i přes velice ztížené podmínky dané pandemickou situací. Připravená dramaturgie s mezinárodním rozměrem festivalu byla nahrazena čistě českou verzí a uskutečnilo se celkem 29 koncertů. V rámci nové spolupráce tří hudebních festivalů (Concentus Moraviae a MHF Lípa Musica) se SHF navíc rozhodl pod mottem „Spojeni hudbou“ plně podpořit české umělce jako jsou Collegium 1704, Collegium Marianum, Český filharmonický sbor Brno, Pavel Haas Quartet, Bennewitzovo a Zemlinského kvarteto, pěvkyně Simona Šaturová, Martina Janková, Hana Blažíková a Markéta Cukrová či instrumentalisté Mahan Esfahani, Jiří Vodička a Jan Ostrý. Pestrý program celého festivalu, rámovalo 250. výročí narození Ludwiga van Beethovena a nenabídl pouze koncerty klasické hudby, ale také alternativní projekty, promítání filmů, besedy s umělci a nově také interpretační workshopy.

 

2021
Osmnáctý ročník překonal pandemickou krizi a bylo realizováno 31 koncertů, jehož dvě třetiny tvořily zahraniční projekty. Vystoupili sólisté a soubory z Polska, Slovenska, Srbska, Litvy, Ukrajiny, Estonska, Ruska, Belgie, Německa, Rakouska, Itálie, Francie či Španělska. Exkluzivními hosty se stal Národní orchestr Polského rozhlasu – NOSPR, Federico Colli, Collegium Musicale, La Grande Chapelle, Terra Nova Collective, Orpheus či Filippo Mineccia. V kostelích zazněla také koncertní verze Balady pro banditu či bigbandová elektronika Cotatcha Orchestra. SHF uvedlo také Dvořákovo oratorium Svatá Ludmila na den přesně 1100 let od zavraždění světice a přihlásil se tak k celorepublikovým aktivitám pořádaným k tomuto výročí. Poprvé se konala také beseda v kostele – a to s Karin Lednickou, autorkou bestsellerových románů Šikmý kostel, v němž se také beseda po koncertu konala. Po festivalu bylo vydáno album Beethoven: Septet / Schubert: Oktet (zaznamenáno z koncertu Velkolepá komorní hra, 2020), které bylo oceněno Tipem Harmonie.

 

Elīna Garanča na SHF2022
Loňský 19. ročník nabídnul v rámci chystaných 33 koncertů nejen špičkově interpretovanou duchovní a tzv. starou hudbu, ale i jazz. Festival byl slavnostně zahájen 2. září v Katedrále Božského Spasitele v centru Ostravy, a to Mozartovou Velkou mší c moll a „Lineckou symfonií“ v podání PKF – Prague Philharmonia v nastudování dirigenta Václava Lukse společně s Českým filharmonickým sborem Brno a prvotřídními sólisty v čele se Simonou Šaturovou a Martinou Jankovou. 19. ročník ovšem korunovalo Operní gala absolutní světové hvězdy, mezzosopranistky Elīny Garanči s Janáčkovou filharmonií Ostrava – uskutečnilo se nikoliv v obrovské sportovní hale, jak by se dalo čekat, ale v Evangelickém Kristově kostele v samotném srdci Ostravy. Během zářijového hudebního maratonu se dále představila prestižní festivalová rezidenční tělesa Collegium 1704 (Händelův Izrael v Egyptě), Collegium Marianum (s výbornou sopranistkou Robertou Mameli) a Český filharmonický sbor Brno, ale i Vratislavská filharmonie, Hipocondria Ensemble s Hanou Blažíkovou, Musica Florea s Radkem Baborákem, Lotz Trio hrající na unikátní basetové rohy, maďarský žesťový soubor In Medias Brass, houslový virtuos Jiří Vodička s ansámblem Barocco sempre giovane (aktuálně nominován na Cenu Jantar), Bennewitzovo a Zemlinského kvarteto (Mendelssohnův Oktet Es dur), performerka a varhanice Katta, mezzosopranistka Markéta Cukrová, nejlepší český basbarytonista Adam Plachetka, ale také jazzmani Adam Bałdych Quintet a Vertigo. Závěrečný „svatováclavský“ koncert byl věnován dramatické kantátě Svatební košile Antonína Dvořáka. Pod taktovkou Tomáše Braunera vystoupila Filharmonie Hradec Králové, Český filharmonický sbor Brno a sólistický trojlístek Pavla Vykopalová, Richard Samek a Svatopluk Sem.

 

2023
Balet v kostele, barokní operu s loutkami, světově uznávané interprety i koncerty v atraktivních chrámech nabídne ve dnech 5. – 28. září 2023 již 20. ročník Svatováclavského hudebního festivalu (SHF). Vystoupí Dmitrij Sitkoveckij s Janem Bartošem, Christophe Coin, Jiří Vodička i Jan Špaček, Radek Baborák, Accademia Ottoboni, Pavel Haas Quartet, Terra Nova Collective, Collegium 1704, ale i Dan Bárta s filharmonií.

Jubilejní ročník nese podtitul „best of SHF“ a bude přehlídkou jedinečných projektů i osobností duchovní, komorní a staré hudby napříč festivalovou historií. „Poprvé otvíráme nabídku všech 23 koncertů již nyní v březnu. Snažil jsem se retrospektivně ohlédnout a uvědomit si nejen ty nejpopulárnější, ale pro mne osobně opravdu zajímavé festivalové momenty. Snad se mi
to podařilo a přivezeme opravdové skvosty, které v posluchačích zanechají silné zážitky. A vzhledem k tomu, že si velice vážím našich rezidenčních souborů, nebudou chybět Collegium 1704, Collegium Marianum i Český filharmonický sbor Brno vedený Petrem Fialou. Právě tato jedinečná osobnost hudební kultury oslaví 80. narozeniny – jako poděkování i ocenění jeho práce, díky níž se sbor stal opravdu světově uznávaným, mu bude věnován závěrečný koncert festivalu, na kterém zazní jeho Stabat mater a Janáčkova Glagolská mše,“
uvádí ředitel a dramaturg SHF prof. Igor Františák k pestré festivalové dramaturgii.


Doprovodný program

Výstavy fotografií a obrazů
Od roku 2007 se tradičně konaly výstavy fotografií Ivana Korče z minulých ročníků SHF – ať už ve foyeru Divadle Antonína Dvořáka, na radnici města Ostravy či v katedrále Božského Spasitele. V roce 2008 se konala také výstava obrazů Karla Harudy na hudební téma. V letošním roce 2022 jsou fotografie Ivana Korče z SHF prezentovány díky Galerii VENKU na Masarykově náměstí ve centru Ostravy a v Dolní oblasti Vítkovic.

Besedy s umělci
Festivalové besedy se vždy konají v partnerském Knihcentru v centru Ostravy v průběhu SHF, moderátorkami jsou Sandra Procházková a Kateřina Huberová. Hosty v roce 2017 byli Kateřina Kněžíková, Tomáš Král, Paolo Gatto, Veronika Holbová a Igor Františák, v roce 2018 Martina Janková (Martin Kumžák, Dasha [nerealizováno]), v roce 2019 Veronika Holbová, Eva Dřízgová-Jirušová a Jakub Klecker, dále Robert Kružík a Igor Františák. V roce 2020 se konala beseda s lektory interpretačních workshopů Martinou Jankovou a Jiřím Vodičkou a dirigentem Ondřejem Vrabcem, ke konci festivalu se pak uskutečnila beseda Klasická hudba v Ostravě v době (po)koronavirové s řediteli tří hlavních kulturních institucí města Ostravy, které spolu systematicky spolupracují – Igorem Františákem, Jiřím Nekvasilem (NDM) a Janem Žemlou (JFO). V roce 2021 proběhla beseda dlouholetých partnerů – Svatováclavského hudebního festivalu a Janáčkovy filharmonie Ostrava. Jejími reprezentanty byl dirigent Petr Popelka a Igor Františák. Beseda k Baladě pro banditu se skladatelem Milošem Štědroněm, Otakarem Svobodou a Igorem Františákem byla kvůli onemocnění zrušena. Poprvé se také konala beseda mimo Knihcentrum, a to přímo v Šikmém kostele s autorkou stejnojmenných bestsellerů Karin Lednickou. V roce 2022 se besedy SHF nebudou konat.

Artové či dokumentární filmy s muzikologickými úvody – Minikino
Promítání filmů se v letech 2017 a 2018 konalo během festivalu s muzikologickými úvody Martina Čurdy, který filmy také vybíral. V roce 2017 byly promítány v ostravském Minikinu Farinelli: Il Castrato (1994) a Mahler (1974), v roce 2018 pak Bohuslav Martinů: Čím lidé žijí (2018), Humoreska (1946) a Poslední kvartet (2012). V roce 2019 vybírala filmy Stanislava Hrušková a byly promítány jako festivalové preview (červen): Já, Maria Callas (2017) – Macbeth (2019) – Tak jako v nebi (2004). V roce 2020 se po cembalovém recitálu Mahana Esfahaniho promítal film o jeho mentorce Zuzaně Růžičkové: Hudba znamená život (2017). V roce 2022 se promítání festivalových filmů nebude konat.

Hudebně-edukativní workhospy pro děti
Svatováclavský hudební festival workshopy poprvé realizoval v roce 2017. Tehdy se konaly v nejstarším ostravském kostele – kostele sv. Václava. Workshop nesl název nového motta SHF Koncert v kostele je zážitek a jeho tvůrcem se stala muzikoložka a lektorka Nikola Illeová. Děti v sakrálním prostoru poznávaly hudební nástroje, lepily vitráže, poslouchaly hudbu a vedly také hovor s varhaníkem, který jim vysvětloval varhanní konstrukci i hru na tento nástroj. V roce 2018 se na počest výročí hukvaldského rodáka Leoše Janáčka (celoroční projekt Janáček Ostrava 2018) organizovaly workshopy nesoucí název Hrajeme si s Bystrouškou. Workshop byl sestaven opět za vedení lektorky Illeové s asistencí Evy Mikuláškové a realizace proběhla během festivalu v září jak v Ostravském muzeu v centru Ostravy, tak především na základních školách. Děti byly vedeny operním i zvířecím světem jak hudebně, tak výtvarně a používaly se též Orffovy nástroje a Boomwhackery. V roce 2019 workshop vytvořila muzikoložka a dramaturgyně Eva Mikulášková a byl předsazen v červnu jako festivalové preview. Workshop Hudba ve zvířeti – zvíře v hudbě přiblížil dětskému publiku přirozenou cestou svět klasické hudby prostřednictvím hudebních ukázek a hudebních, hudebně-dramatických i výtvarných aktivit založených na uměleckých inspiracích zvířecí říší. Cílem bylo seznámit žáky základních a základních uměleckých škol přímo ve školách celého Moravskosleszkého kraje s hudebními nástroji, kompozičními styly, hudebními formami i druhy, podstatou uměleckých povolání, ale také s uměleckými funkcemi a hodnotami včetně možností ztvárnění vlastních inspirací na základe vjemu zvuku, obrazu, akce či samotného významu slova. Během workshopu se posluchači edukativně-hravou formou seznámili s hudebními kompozicemi nejstarších slohových období (renesance, baroko) až po skladby velkých romantiků, ale také s rozmanitými formami a druhy uchopení jejich inspirace animalitou. Děti byly seznámeny s výjimečnými zvukomalebnými díly sahajícími od jednoduššího vícehlasu po nejkomplikovanější a nejkomplexnější formy – operu či balet. Asistentkou workshopu byla teatroložka a vedoucí projektu Ostravský divadelní archiv Stanislava Hrušková. V dalších letech se předpokládá realizace dalších workshopů Hudba ve zvířeti – zvíře v hudbě a také zdokonalení konceptu z roku 2017 / 2019, kdy se workshopy budou konat v kostele v doprovodu živé hudby (lektoři, hudebníci).

Interpretační workshopy
Novinkou 17. ročníku byly workshopy světově uznávaných interpretů – sopranistky Martiny Jankové a koncertního mistra České filharmonie Jiřího Vodičky. Probíhaly na Fakultě umění Ostravské univerzity a vyvrcholily společným koncertem „Válím hudbu 2020“ s mládežnickým Ostrava Youth Orchestra pod taktovkou Ondřeje Vrabce.


Spolek Svatováclavský hudební festival

Spolek Svatováclavský hudební festival (dále jen SHF) vznikl z iniciativy ostravské skupiny umělců, hudebních teoretiků a milovníků hudby a umění v červnu roku 2003. Byl zaregistrován 17. 6. 2003 Ministerstvem vnitra ČR a v současné době splňuje všechny formální náležitosti nutné k jeho činnosti. 

Statutárním zástupcem (předseda spolku „Svatováclavský hudební festival“) zmocněným jednat jménem SHF byl na ustavující schůzi jednomyslně zvolen doc. Igor Františák, Ph.D. Společenské poslání SHF je organizování a zajišťování mezinárodního hudebního festivalu nazvaného „Svatováclavský hudební festival“, jehož další ročník se uskuteční v letošním roce.

Spolek Svatováclavský hudební festival (dále jen SHF) zajišťuje a realizuje měsíční hudební festival, který pod jednotnou dramaturgickou a ideovou platformou zprostředkovává umělecky hodnotné a jedinečné hudební konfrontace co nejširší skupině recipientů žijících v moravskoslezském regionu za přímé spoluúčasti měst a obcí. Vedle tohoto projektu dále realizuje cyklus koncertů Hudební výlety, kterým otevírá nejen sakrální stavby, ale také atraktivní historické a technické památky celého Moravskoslezského kraje.

Ke klíčovým cílům SHF patří:

  • prostřednictvím SHF přispívat k obohacování a inovování aktuálního kulturního dění v celém moravskoslezském regionu, tedy také v místech prozatím kulturně méně rozvinutých, které však mají aktivní zájem na oživení hudební tradice;
  • prezentovat českou hudební minulost a přítomnost provázaně s klíčovými momenty české historie;
  • umožňovat hudební konfrontace co nejširší skupině příjemců z řad většinové společnosti i menšinových skupin;
  • nabízet posluchačům mimořádně zajímavé a hodnotné dramaturgické projekty a nezvyklé kombinace: hudba – recitace – tanec – divadelní představení;
  • otevírat hudebnímu a širšímu kulturnímu dění atraktivní a interpretačně vhodné církevní prostory (Svatováclavský hudební festval probíhá v prostorách kostelů a modliteben církví římsko-katolických, evangelických a husitských) a také historické a technické památky (Hudební výlety se konají např. na zámcích Frýdek-Místek, Kunín, Bruntál, Žerotín a nově také na Nové Horce, v muzeu Dolu Michal nebo na Vodárenské věži ad.);
  • popularizovat mezi širokou veřejností atraktivní a mimořádně umělecky hodnotné podoby autentické interpretace především období baroka a klasicismu;
  • podporovat mladou a zejména začínající generaci českých interpretů v jejich umělecké dráze;
  • umožňovat širokoplošnou a kvalitní prezentaci české hudby s důrazem na výročí významných českých skladatelů a umělců;
  • prezentovat vynikající zahraniční interpretační osobnosti a jejich prostřednictvím současně přenášet pozitivní zkušenosti s českou hudbou a českým kulturním prostředím do zahraničí;
  • saturovat v rámci regionu chybějící duchovní umělecký, resp. hudební rozměr (významná část dramaturgie každého z budoucích ročníků SHF bude věnována české hudbě), přičemž specifikace SHF je široce ekumenická.

 

Tyto detailní informace on-line naleznete také v Českém hudebním slovníku osob a institucí: Svatováclavský hudební festival 

 

 

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1288 Koncertů