O nás

Spolek Svatováclavský hudební festival (dále jen SHF) vznikl z iniciativy ostravské skupiny umělců, hudebních teoretiků a milovníků hudby a umění v červnu roku 2003. Festival byl zaregistrován 17. 6. 2003 Ministerstvem vnitra ČR a v současné době splňuje všechny formální náležitosti nutné k jeho činnosti.

Statutárním zástupcem (předseda spolku „Svatováclavský hudební festival“) zmocněným jednat jménem SHF byl na ustavující schůzi jednomyslně zvolen doc. Igor Františák, Ph.D. Společenské poslání SHF je organizování a zajišťování mezinárodního hudebního festivalu nazvaného „Svatováclavský hudební festival“, jehož další ročník se uskuteční v letošním roce.


Svatováclavský hudební festival

Spolek Svatováclavský hudební festival (dále jen SHF) zajišťuje a realizuje měsíční hudební festival, který pod jednotnou dramaturgickou a ideovou platformou zprostředkovává umělecky hodnotné a jedinečné hudební konfrontace co nejširší skupině recipientů žijících v moravskoslezském regionu za přímé spoluúčasti měst a obcí. Vedle tohoto projektu dále realizuje cyklus koncertů Hudební výlety, kterým otevírá nejen sakrální stavby, ale také atraktivní historické a technické památky celého Moravskoslezského kraje:

  • prostřednictvím SHF přispívat k obohacování a inovování aktuálního kulturního dění v celém moravskoslezském regionu, tedy také v místech prozatím kulturně méně rozvinutých, které však mají aktivní zájem na oživení hudební tradice;
  • prezentovat českou hudební minulost a přítomnost provázaně s klíčovými momenty české historie;
  • umožňovat hudební konfrontace co nejširší skupině příjemců z řad většinové společnosti i menšinových skupin;
  • nabízet posluchačům mimořádně zajímavé a hodnotné dramaturgické projekty a nezvyklé kombinace: hudba – recitace – tanec – divadelní představení;
  • otevírat hudebnímu a širšímu kulturnímu dění atraktivní a interpretačně vhodné církevní prostory (Svatováclavský hudební festval probíhá v prostorách kostelů a modliteben církví římsko-katolických, evangelických a husitských) a také historické a technické památky (Hudební výlety se konají např. na zámcích Frýdek-Místek, Kunín, Bruntál, Žerotín a nově také na Nové Horce či v museu Dolu Michal);
  • popularizovat mezi širokou veřejností atraktivní a mimořádně umělecky hodnotné podoby autentické interpretace především období baroka a klasicismu;
  • podporovat mladou a zejména začínající generaci českých interpretů v jejich umělecké dráze;
  • umožňovat širokoplošnou a kvalitní prezentaci české hudby s důrazem na výročí významných českých skladatelů a umělců;
  • prezentovat vynikající zahraniční interpretační osobnosti a jejich prostřednictvím současně přenášet pozitivní zkušenosti s českou hudbou a českým kulturním prostředím do zahraničí;
  • saturovat v rámci regionu chybějící duchovní umělecký, resp. hudební rozměr (významná část dramaturgie každého z budoucích ročníků SHF bude věnována české hudbě), přičemž specifikace SHF je široce ekumenická.

Partneři festivalu