Svatováclavský hudební festival 2022

Svatováclavský hudební festival 2022
1
Koncert G dur pro flétnu a orchestr, Allegro / Giuseppe Tartini
Collegium Marianum, Jana Semerádová – flauto traverso
2
Koncert G dur pro flétnu a orchestr, Largo Andante / Giuseppe Tartini
Collegium Marianum, Jana Semerádová – flauto traverso
3
Koncert G dur pro flétnu a orchestr, Allegro / Giuseppe Tartini
Collegium Marianum, Jana Semerádová – flauto traverso
4
„Lascia la spina, cogli la rosa / Georg Friedrich Händel
Collegium Marianum, Roberta Mameli – soprán (Itálie)
5
Sonáta č. 5 g moll / Henry Purcell
Barokní soubor For Several Friends
6
Missa ex D, Kyrie / Šimon Brixi
Hipocondria Ensemble, Jan Hádek – dirigent
7
Domine ad adjuvandum me festina / Šimon Brixi
Hipocondria Ensemble, Jan Hádek – dirigent
8
Concerto grosso D dur č. 4, op. 6 / Adagio, Allegro / Arcangello Corelli
Barocco sempre giovane, Jiří Vodička - housle
9
Concerto grosso D dur č. 4, op. 6 / Adagio / Arcangello Corelli
Barocco sempre giovane, Jiří Vodička - housle
10
Concerto grosso D dur č. 4, op. 6 / Vivace / Arcangello Corelli
Barocco sempre giovane, Jiří Vodička - housle
11
Concerto grosso D dur č. 4, op. 6 / Allegro / Arcangello Corelli
Barocco sempre giovane, Jiří Vodička - housle
12
Izrael v Egyptě, HWV 54 / 6. Chorus (Žalm 105:31, 34, 35) / Georg Friedrich Händel
Collegium 1704, Václav Luks – dirigent
13
Izrael v Egyptě, HWV 54 / 7. Chorus (Žalm 105:3; Exodus 9:23, 24 / Georg Friedrich Händel
Collegium 1704, Václav Luks – dirigent
14
Izrael v Egyptě, HWV 54 / 8. Chorus (Exodus 10:21) / Georg Friedrich Händel
Collegium 1704, Václav Luks – dirigent
15
Izrael v Egyptě, HWV 54 / 9. Chorus (Žalm 105:36, 37) / Georg Friedrich Händel
Collegium 1704, Václav Luks – dirigent
16
Izrael v Egyptě, HWV 54 / 10. Chorus (Žalm 78:53; Žalm 105:37) / Georg Friedrich Händel
Collegium 1704, Václav Luks – dirigent
17
Izrael v Egyptě, HWV 54 / 11. Chorus (Žalm 105:38) / Georg Friedrich Händel
Collegium 1704, Václav Luks – dirigent
18
Izrael v Egyptě, HWV 54 / 12. Chorus (Žalm 106:9 / Žalm 106:11) / Georg Friedrich Händel
Collegium 1704, Václav Luks – dirigent
19
Izrael v Egyptě, HWV 54 / 13. Chorus (Exodus 14:31) / Georg Friedrich Händel
Collegium 1704, Václav Luks – dirigent

Total Time: 70:53
Live Recording
Hudební režie: Igor Františák
Foto:Ivan Korč
Snímky byly pořízeny na koncertech XIX. ročníku SHF 2022

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1277 Koncertů