Klub přátel SHF

Máte-li zájem podporovat a rozvíjet kulturní dění v moravskoslezském regionu a umožnit tak prezentování kulturního dědictví prostřednictvím koncertů duchovní hudby, máte nyní možnost stát se členy Klubu přátel SHF. Finančním darem tak můžete pomoci naplňovat hlavní myšlenky Svatováclavského hudebního festivalu:

HUDBA STYLOVĚ

– SHF je největším festivalem duchovní a tzv. staré hudby v ČR
– špičkoví interpreti a laureáti prestižních soutěží
– rezidenční soubory: Collegium 1704, Collegium Marianum, Český filharmonický sbor Brno

KONCERT V KOSTELE JE ZÁŽITEK

– exkluzivní projekty ve výjimečných sakrálních prostorách, vysoce kvalitní dramaturgie
– novodobé premiéry, unikátní projekty (barokní opera s loutkami, balet, videoart či film v kostele)

KREATIVITA A GENIUS LOCI

– uvědomění si hodnot a potenciálu Moravskoslezského kraje
– koncerty moravskoslezských rodáků evropských uměleckých parametrů
– uvádění děl zapomenutých skladatelů, kteří v  regionu žili a tvořili již od doby baroka
– snaha o těsnou a logickou kulturní provázanost česko-polského Slezska
v rámci systematické spolupráce uměleckých špiček regionů zaručujících vysokou interpretační kvalitu

PÉČE A MOTIVACE

– podpora talentů mladé generace
– rozvoj hudebního cítění a kulturního povědomí díky speciálním nabídkám pro děti do 15 let (hudebně-edukativní workshopy a vstup zdarma na vybrané koncerty), nabídky slev pro studenty konzervatoří a univerzit
– systematické audiovizuální zaznamenávání koncertů pro archivační účely

 

ČLENSTVÍ A JEHO VÝHODY

Členem Klubu přátel SHF se stáváte poskytnutím svého finančního daru v minimální hodnotě 500,-Kč. Jeho výše vás zařadí do příslušné skupiny dárců, z níž můžete čerpat řadu benefitů. Váš finanční dar bude použit na realizaci veškerých koncertů a projektů pořádaných Svatováclavským hudebním festivalem, z. s. Přednostně vám také budeme zasílat informace o všech koncertech a akcích Svatováclavského hudebního festivalu, z. s. na e-mailovou adresu. Členové Klubu přátel SHF budou na základě svého souhlasu jmenovitě uvedeni dle jednotlivých skupin dárců jak na webových stránkách www.shf.cz, tak v tištěném programovém katalogu. Členství v Klubu přátel SHF je platné jeden rok od zaplacení příspěvku.

O darovanou částku si můžete snížit daňový základ.

Skupiny dárců Klubu přátel SHF

Přítel SHF

Přítel SHF

Dárce SHF

Dárce SHF

Podporovatel SHF

Podporovatel SHF

Mecenáš SHF

Mecenáš SHF

Přítel SHF

Přítel SHF

Přítel SHF: 500 – 1.999 Kč

 • Možnost rezervace vstupenek před oficiálním spuštěním předprodeje
 • Pravidelný informační servis
 • Pozvání na doprovodné akce (besedy, filmy, workshopy, výstavy, mimořádné akce)
 • Programový katalog festivalu zdarma
 • Poděkování a možnost zveřejnění jména na webových stránkách SHF
 • Poděkování a možnost zveřejnění jména v programového katalogu SHF
 • Potvrzení o daru
Skrýt informace

Členové

Swierkosz Josef

Skrýt informace
Dárce SHF

Dárce SHF

Dárce SHF: 2.000 – 4.999 Kč

 • Možnost rezervace vstupenek před oficiálním spuštěním předprodeje
 • Programový katalog festivalu zdarma
 • Pravidelný informační servis
 • Akreditace na doprovodné akce (besedy, filmy, workshopy, výstavy, mimořádné akce)
 • Poděkování a možnost zveřejnění jména na webových stránkách SHF
 • Poděkování a možnost zveřejnění jména v programového katalogu SHF
 • Potvrzení o daru
 • 20% sleva na koncerty Svatováclavského hudebního festivalu
 • 20% sleva na koncerty cyklu Hudební výlety
 • Prezentační CD
Skrýt informace

Členové

Eliáš Marek
Harudová Ludmila
Kordas Jaromír
Moutelíková Stanislava
Pikala Robert
Sasínová-Polarczyk Alena
Strouhalová Edita
Svozil Miroslav

Skrýt informace
Podporovatel SHF

Podporovatel SHF

Podporovatel klubu: 5.000 – 9.999 Kč

 • Možnost rezervace vstupenek před oficiálním spuštěním předprodeje
 • Programový katalog festivalu zdarma
 • Pravidelný informační servis
 • Akreditace na doprovodné akce (besedy, filmy, workshopy, výstavy, mimořádné akce)
 • Poděkování a možnost zveřejnění jména na webových stránkách SHF
 • Poděkování a možnost zveřejnění jména v programovém katalogu SHF
 • Potvrzení o daru
 • 20% sleva pro 2 osoby na koncerty Svatováclavského hudebního festivalu
 • 20% sleva pro 2 osoby na koncerty cyklu Hudební výlety
 • Prezentační CD SHF
Skrýt informace

Členové

Kovalová Pavla

Skrýt informace
Mecenáš SHF

Mecenáš SHF

Mecenáš SHF – stříbrné pásmo: 10.000 – 29.999 Kč

 • Možnost rezervace vstupenek před oficiálním spuštěním předprodeje
 • Programový katalog festivalu zdarma
 • Pravidelný informační servis
 • Akreditace na doprovodné akce (besedy, filmy, workshopy, výstavy, mimořádné akce)
 • Poděkování a možnost zveřejnění jména na webových stránkách SHF
 • Poděkování a možnost zveřejnění jména v programového katalogu SHF
 • Potvrzení o daru
 • 30% sleva pro 2 osoby na koncerty Svatováclavského hudebního festivalu
 • 30% sleva pro 2 osoby na koncerty cyklu Hudební výlety
 • Akreditace pro 2 osoby na recepce po zahajovacím a závěrečném koncertu SHF
 • Prezentační CD SHF
 • DVD SHF

Mecenáš SHF – zlaté pásmo: 30.000 Kč

 • Možnost rezervace vstupenek před oficiálním spuštěním předprodeje
 • Programový katalog festivalu zdarma
 • Pravidelný informační servis
 • Akreditace na doprovodné akce (besedy, filmy, workshopy, výstavy, mimořádné akce)
 • Poděkování a možnost zveřejnění jména na webových stránkách SHF
 • Poděkování a možnost zveřejnění jména v programového katalogu SHF
 • Potvrzení o daru
 • 50% sleva pro 2 osoby na koncerty Svatováclavského hudebního festivalu
 • 50% sleva pro 2 osoby na koncerty cyklu Hudební výlety
 • Akreditace pro 2 osoby na recepce po zahajovacím a závěrečném koncertu SHF
 • Prezentační CD SHF
 • DVD SHF
Skrýt informace

Členové

Zaleski Daniel

Skrýt informace

Chci se stát členem

Členem Klubu přátel SHF se stáváte zaplacením ročního členského příspěvku:

1) vkladem na účet – nové bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 304664834/0300
IBAN: CZ88 0300 0000 0003 0466 4834
(jako variabilní symbol uveďte své datum narození viz vzor 01011965)

2) osobně v kanceláři SHF, z. s. (po telefonické domluvě: +420 773 513 941) a vyplněním přihlášky:

a) on-line prostřednictvím webových stránek (www.shf.cz) / formulář níže
b) osobně v kanceláři SHF (po telefonické domluvě: +420 773 513 941)
c) odesláním tištěné přihlášky na adresu kanceláře SHF, z. s. (k dispozici na koncertech SHF)

  Označte formu vašeho členství

  500 – 1.999 Kč

  2.000 – 4.999 Kč

  5.000 – 9.999 Kč

  10.000 – 29.999 Kč

  30.000 a více Kč
  Osobní údaje

  Svatováclavský hudební festival, o.s. zaručuje ochranu osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb.
  * Povinné položky

   

  V případě potřeby kontaktujte kancelář SHF, z. s., Dr. Šmerala 6, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
  tel: +420 773 513 941, e-mail: info@shf.cz

  K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1284 Koncertů