HUDBA VE ZVÍŘETI – ZVÍŘE V HUDBĚ
hudebně-edukativní workshop ve školách
festivalové preview

V rámci doprovodného programu 16. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu (září 2019) je již během posledního týdne školního roku pro děti prvních stupňů základních a základních uměleckých škol přichystán edukačně-zábavný hudební workshop Hudba ve zvířeti – zvíře v hudbě tvořený muzikoložkou Evou Mikuláškovou. Workshop přiblíží dětskému publiku přirozenou cestou svět klasické hudby prostřednictvím hudebních ukázek a hudebních, hudebně-dramatických
i výtvarných aktivit založených na uměleckých inspiracích zvířecí říší v rozmanité paletě kompozičních stylů slohových období, hudebních forem a typů.

Program workshopu nabízí systematicky vybrané rozdílné hudební kompozice procházející od renesanční vokální polyfonie až po orchestrální skladby, opery
a balety vrcholně romantické a seznamuje též dospívajícího jedince s rozmanitými formami a druhy hudební skladby a nástrojového obsazení. Děti prochází světem klasické hudby a hudebního dramatu velice přirozeně díky jim blízkému fenoménu zvířecí metafory, metodě napodobování a rozvíjení sluchové, obrazové, jazykové
i pohybové fantazie a improvizace.

Cílem hudebně-edukačního programu (workshopu) je seznámit žáky základních
a základních uměleckých škol s hudebními nástroji, kompozičními styly, hudebními formami i druhy, podstatou uměleckých povolání, ale také
s uměleckými funkcemi a hodnotami včetně možností ztvárnění vlastních inspirací na základě vjemu zvuku, obrazu, akce či samotného významu slova
.

V případě, že se žáci rozhodnou pracovat na svém rozvoji dále, je jim SHF nabídnuta festivalová poukázka, kdy mohou zažít mimo workshop opravdový zážitek z živé hudby na zářijovém koncertu SHF a stanou se tak potencionální novou generací posluchačů klasické hudby.

Teoreticko-praktické znalosti nabydou pomocí významného fenoménu světového klasického hudebního repertoáru v souladu s požadavky aktuálního Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

 Termín konání: 24. – 27. června 2019 v době výuky
Délka trvání: 1 vyučovací hodina, 45 min
Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ / ZUŠ (1 třída / workshop), dále dle domluvy

Místa konání: Základní školy, základní umělecké školy
                        statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje
                        – aneb „nemusíte za námi, jedeme za vámi!“

Požadavky: PC s internetem, projektor a plátno / větší obrazovka, reproduktory
Poplatek za workshop: 30 Kč / dítě

 Pokud budete mít o workshop zájem, neváhejte nás kontaktovat
na e-mailové adrese:
workshop.shf@gmail.com

Eva Mikulášková – GSM: +420 723 824 476

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1279 Koncertů