Pavla Radostová

Pavla Radostová se narodila v roce 1989. Od 5 let zpívá s rodinným souborem Musica Laetitia, který se věnuje převážně barokní hudbě. Hudební vzdělání započala na ZUŠ Antonína Dvořáka v Lipníku nad Bečvou, kde kromě klavíru studovala i zpěv. Ve studiu zpěvu pak pokračovala na Konzervatoři Brno ve třídě MgA. Blanky Morávkové. Zde se zúčastnila projektů Operního studia. Je absolventkou brněnské JAMU, kde studovala u paní Natálie Romanové-Achaladze. Během studia se pravidelně zapojovala do projektů Komorní opery. Jako ansámblová a sólová zpěvačka pravidelně spolupracuje se soubory – (Ensemble Opera Diversa, Czech Ensemble Baroque, Tupá Šídla, Musica Laetitia, Collegium 1704, Ensemble Inégal, Filharmonie Brno, Brno Contemporary Orchestra, orchestr BERG, Musica Aeterna, atd.) a dirigenty (A. Liebreich, P. Veber, R. Válek, V. Luks, P. Šnajdr, M. de Rose, G. Tardonová, W. Herbers, D. R. Davies, atd.). Ve spolupráci s nimi se také podílela na uvedení několika děl v české i světové premiéře (E. F. Burian: O dětech, T. Tulev: So Shall He Descend, P. Hora: River Call, J. Bons: Thirty Situations, F. X. Richter: Super Flumina Babylonis, L. Nota: Jsem kněžna bláznů, a další.) V roce 2018 debutovala jako Barena v opeře Její pastorkyňa Leoše Janáčka v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích.  Sólově se podílela na natočení několika CD (F. X. Richter: Super Flumina Babylonis; F. X. Richter: Te Deum; Musica Aeterna: Resonate et plaudite, …). V roce 2017 vyhrála 1. místo na interní soutěži Letní školy barokní hudby v Holešově. Své vzdělání si rozšiřuje pravidelnou účastí na pěveckých kurzech a workshopech (Letní škola barokní hudby, Letní hudební akademie Kroměříž a další) pod vedením předních českých i zahraničních lektorů.

 

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1288 Koncertů