Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů

BROLN vznikl v roce 1952 pro potřeby vysílání Československého rozhlasu. Jeho zakladatelem, prvním uměleckým vedoucím a dramaturgem byl Jaroslav Jurášek. Základ dramaturgie orchestru tvoří prezentace moravského, slovenského, českého, ale i zahraničního folkloru. Složení orchestru vychází z tradičních lidových muzik. Základem jsou smyčce, cimbály, klarinety a k nim se přidávají charakteristické lidové nástroje jako dudy, píšťaly, grumle, tárogató a další. Repertoár a zvuk orchestru se částečně proměňoval podle drama-turgů a uměleckých vedoucích.
Nejvýrazněji jej ovlivnili primáši a umělečtí vedoucí Bohdan Warchal, Bohumil Smejkal a Jindřich Hovorka. BROLN se jako profesionální orchestr prezentoval kromě rozhlasových nahrávek řadou koncertů, často tematicky zaměřených, zahraničních zájezdů (včetně USA, Kanady, Vietnamu, Číny, Koreje a Mongolska) i dlouhodobých rozhlasových a koncertních cyklů (např. „Děti a píseň“ a „Na pěknú notečku“) a také celou řadou hudebních nosičů. Za dobu trvání spolupracovalo s BROLNem více než 60 autorů hudebních úprav. Z nejvýznamnějších jmenujme Františka Dobrovolného, Jaroslava Jakubíčka, Emanuela Kuksu, Jaromíra Nečase a Radoslava Zapletala. Základní koncepce činnosti vycházela rovněž ze spolupráce s desítkami nejvýraznějších zpěváků a instrumentalistů z různých regionů: Jožkou Severinem, Boženkou Šebetovskou, Jožkou Černým, Jarmilou Šulákovou, Vlastou Grycovou, bratry Dušanem a Lubošem Holými, Máriou Mačoškovou, Milanem Križem, Lubomírem Málkem, Jánem Gašparem Hriskem, Martinem Hrbáčem a dalšími.
V roce 2006 se stal uměleckým vedoucím BROLNu primáš a zpěvák František Černý, kterého v roce 2016 vystřídal Petr Varmuža. V současnosti se orchestr zabývá převážně koncertní činností. Přesto má na svém kontě i šest hudebních nosičů a mnoho rozhlasových a televizních pořadů. Jednou z priorit je podpora dětských interpretů lidových písní v rámci celostátní soutěže Děti a píseň kterou BROLN pořádá. V koncertním programu BROLNu se představují také jednotliví instrumentalisté v sólových virtuózních číslech (Jan Telecký – cimbál, Petr Kavalír – klarinet, flétny a tárogató). Nejvýznamnějším současným autorem hudebních úprav je člen orchestru kontrabasista Pavel Trkan.
Pokračuje i tradiční spolupráce s regionálními zpěváky a instrumentalisty. Rád občas zavítá na pokraj lidové vážné hudby.

Více informací najdete na: www.broln.com


Fotogalerie

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1284 Koncertů