Ensemble Berlin Prag

Ensemble Berlin Prag se formoval v roce 2011 jako uskupení špičkových německých a českých interpretů. Jejich cílem je posunutí interpretačního standardu s důrazem na stylově poučenou interpretaci a estetickou čistotu.
Na českých pódiích soubor dosud vystoupil v rámci festivalů Concentus Moraviae a Janáčkův Máj či v cyklu FOK. V zahraničí se prezentoval v např. na festivalu MDR Musiksommer, nebo letos na Mitte Europa, kde hobojista Vilém Veverka vystoupil jako „Artist in Residence“.

Jednoznačným leitmotivem pro vznik Ensemble Berlin Prag byla idea souborného provedení cyklu triových sonát Jana Dismase Zelenky pro dva hoboje, fagot a basso continuo, které jsou co do interpretační náročnosti a objemu hudební matérie srovnatelné s Bachovými Braniborskými koncerty (oba cykly tvoří shodně šest skladeb).

Geneze myšlenky – Ensemble Berlin Prag – se datuje již k roku k roku 2005. Tehdy se poprvé, jako stipendisté Orchestrální akademie Berlínské Filharmonie, setkali izraelský fagotista Mor Biron s Vilémem Veverkou. Pod vedením předního německého hobojisty Dominika Wollenwebera nastudovali a v Berlínské Filharmonii provedli některé skladby J. D. Zelenky a F. Couperina – těžiště jejich dnešního repertoáru.

Není bez zajímavosti, že Vilém Veverka v souboru účinkuje se svým někdejším pedagogem Dominikem Wollenweberem, což je logickým vyústěním spolupráce obou interpretů.

Ensemble Berlin Prag vědomě navazuje na účinkování legendárních umělců Heinze Holligera, Maurice Bourgua a Klause Thunemanna.

Více informací najdete na: www.ensemble-berlin-prag.com

Recenze nejnovějšího CD Ensemble Berlin Prag ZDE

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1288 Koncertů