Ensemble Castelkorn

Ensemble CASTELKORN, založen roku 2016 v Paříži, spojuje variabilní množství mladých hudebníků z různých světových stran, žijících a působících v Paříži. Rozličné kulturní podhoubí kultivované studiem interpretace hudby 17. a 18. stol. na francouzských konzervatořích (CNSM de Paris, CRR de Paris, CNSM de Lyon) dozrává v jedinečnou kombinaci energie a citlivosti, kde se umělecká spontánnost mísí ve vyváženém poměru s hledáním zvukových a hudebně estetických možností daného stylu. 

Castelkorn se zaměřuje na interpretaci hudby středoevropského kulturního teritoria, neobyčejně bohatého na prolínání mnoha odlišných uměleckých vlivů.

Hlavním zdrojem repertoáru ensemblu Castelkorn je Hudební sbírka Biskupa Karla Liechtensteina-Castelkorna v Kroměříži, o jejíž větší povědomí v západní Evropě usiluje. 

Za výrazné pomoci Fondation Safran a Fondation Sisley-d’Ornano vydává v lednu 2018 své první CD Lamentevole, pod hlavičkou vydavatelství Eloquentia. Jméno tohoto ensemblu již není zcela neznámé publiku pařížských koncertních sezon. Působí pod agenturou Concerts Parisiens (Philippe Maillard). Ensemble vystupuje nejen ve Francii, ale i jinde v Evropě – (Musée Grévin v Paříži,  Musée Jean-Lurçat v Angers, Utrecht Early Music Festival), Českou Republiku nevyjímaje (Olomoucké Barokní Slavnosti, Hortus Magicus, Za Poklady Broumovska apod.). Castelkorn spolupracuje se sopranistkou Claire Lefilliâtre.

Ensemble Castelkorn je rezidenčním souborem Českého Kulturního Centra v Paříži.


Fotogalerie

+3 fotografie

Partneři festivalu