Grażyna Biernot

Vystudovala sólový zpěv na Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity u Doc. Drahomíry Míčkové.  Své vzdělání dále doplnila studiem oboru Barokní a písňová interpretace na Hudební akademii Karola Lipińského ve Vratislavi v Polsku pod vedením prof. Piotra Łykowského. 

Během studií externě spolupracovala s operním souborem Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, byla členkou a sólistkou komorního sboru Adash, Przyjaźń. 

Od roku 2006 je členkou Pražského filharmonického sboru, jenž patří k nejvýznamnějším českým profesionálním vokálním tělesům a spolupracuje s prestižními orchestry u nás i ve světě. Je spoluzakladatelkou komorního sboru Martinů Voices, který působí na české i zahraniční scéně od roku 2010.  Martinů Voices jsou pravidelnými hosty českých hudebních festivalů Pražské jaro, Dvořákova Praha, Struny podzimu, Svatováclavský hudební festival, Lípa Musica.

Ve své koncertní činnosti se věnuje kantátám a písním především barokních mistrů a soudobé hudbě.  Cennou zkušeností jsou jí koncerty s Filharmonií Hradec Králové, Karlovarským symfonickým orchestrem, Plzeňskou filharmonií a Dolnoslezskou filharmonií Jelenia Góra, Polsko. Spolupracovala i s barokními soubory Collegium Vocale 1704, The Czech Ensemble Baroque. 

 

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1288 Koncertů