Hilda Gulyás

Hilda Gulyás je absolventkou Konzervatoře v Bratislavě v oborech zpěv (J. Billová) a církevní hudba – dirigování sboru (D. Bill), hra na varhany (P. Reiffers). Studovala též muzikologii (Fif UK) a katolickou teologii (TFTU).

     V průběhu studia se představila jako sólistka Komorního sboru Státní konzervatoře v Bratislavě (1997 – 2010) v Evropě, USA a na Blízkém Východě. Po ukončení konzervatoře se zaměřila především na interpretaci děl sakrálního charakteru z období baroka, klasicismu a současné chrámové hudby. Jako sólistka se představila na různých hudebních festivalech – Bratislavské hudební slavnosti, Dny staré hudby, Konvergencie, Trnavská hudobná jar, Musica Sacra Nitra, Mezinárodní hudební festival gregoriánského chorálu Vác, Mezinárodní festival barokní hudby – Barok na Mazurach, Epoché 2016, Pohoda a další. Pravidelně spolupracuje so soubory Solamente naturali (Vocale ensmeble SoLa) Le nuove musicche, Musica aeterna, Collegium Wartberg, Il Cuore Barocco, ZOE, SKO. Její aktivity v oblasti liturgickoé hudby jsou spjaté především s Ftrantiškánskou schólou a Scholou minor v kostele Zvěstování Pána v Bratislavě, které se zabývají interpretací gregoriánského chorálu a oživováním hududebního dědictví freniškánských skladattelů (CD nosiče Paratum cor, Deus meus et omnia). Pedagogicky působí na Konzervatoři v Bratislavě na oddělení církvení hudby a zpěvu.  

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1284 Koncertů