Igor Ardašev

Igor Ardašev reprezentuje už dlouho české pianistické umění na mezinárodím fóru. Jeho talent byl formován zprvu otcem, později na konzervatoři i na JAMU Inessou Janíčkovou, v mistrovských kurzech Paulem Badurou-Skodou v Rakousku a Rudolfem Serkinem v USA. Kromě úspěchů v juniorských soutěžích se Ardašev stal laureátem Čajkovského soutěže v Moskvě, soutěže Pražského jara, královny Alžběty v Bruselu (zde získal též cenu belgického rozhlasu a televize), Marguerite Long-Jacques Thibaud v Paříži. V r. 1990 obdržel 1.cenu v soutěži Marie Callasové v Aténách. Interpretační úroveň dovoluje virtuózně disponovanému pianistovi pořádat samostatné reitály, hrát čtyřručně i na dva klavíry (s Renatou Ardaševovou), spolupracovat s komorními soubory i vynikajicími světovými orchestry a dirigenty (Česká filharmonie, Pražská komorní filharmonie, Královská liverpoolská filharmonie, BBC Londýn). Kromě domácích pódií je zván na renomované evropské hudební festivaly. Z jeho nahrávek připomeňme např. Čajkovského koncert b moll, čtyřruční Dvořákovy Slovanské tance a klavírní verzi Smetanovy Mé vlasti s Renatou Ardaševovou, sólové kompozice Lisztovy, Martinů, Ježkovy, Prokofjeva, Musorgského, Beethovenovy ad. Kromě koncertní činnosti působí rovněž jako pedagog na HF JAMU a je zván do porot významných klavírních soutěží.


Fotogalerie

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1288 Koncertů