Isabelle Faust

„Zvuk jejich houslí je plný elánu a vášně, úplně člověka elektrizuje…má v sobě ale i odzbrojující vřelost a líbeznost, která dokáže odhalit skrytou lyričnost skladby…“ list New York Times

Isabelle Faust fascinuje posluchače svými přesnými interpretacemi hudebních děl. Do každé skladby se umí hluboce vcítit s ohledem na dobový hudební kontext, dobové nástroje a na co nejautentičtější přednes, který refletuje současný stav vědění. Isabelle oplývá skvělou schopností procítěně představovat obecenstvu repertoár hudebních skladatelů Heinricha I. F. Bibera a Helmuta Lachenmanna.

Poté, co Isabelle velmi útlém věku zvítězila v proslulých soutěžích Leopolda Mozarta a Paganiniho, začala pravidelně vystupovat jako host s významnými světovými orchestry, mezi které můžeme počítat Berlínskou filharmonii, Bostonský symfonický orchestr, Tokijský symfonický orchestr NHK, the Chamber Orchestra of Europe nebo Barokní orchestr z Freiburgu.

Umělecké působení Isabelly u těchto hudebních těles ji pomohlo navázat úzkou a dlouhodobou spolupráci s významnými dirigenty, např. Claudiem Abbadem, Giovannim Antoninim, Fransem Brüggenem, Sirem Johnem Eliotem Gardinerem, Bernardem Haitinkem, Danielem Hardingem, Philippem Herreweghem, Andrisem Nelsonsem a také Robinem Ticciatim.

Isabellina obrovská, až faustovsky umělecká zvídavost a otevřená mysl ji dovolují obsáhnout všechna historická období i formy instrumentální spolupráce. Díky těmto schopnostem nikdy nepovažuje hudbu za cíl samu o sobě, ale spíše ji jde o představení podstaty díla velmi oddaným, decentním a svědomitým způsobem. Vedle velkých symfonických houslových koncertů vystupuje např. v Schubertově oktetu s dalšími historickými nástroji, v „Kafkových fragmentech“ od skladatele Györgyho Kurtága spolu se sopranistkou Annou Prohaskou nebo v Stravinského „L’histoire du Soldat“ v hlavní roli s Dominiquem Horwitzem. S velkým zaujetím se věnuje i interpretaci současné hudby. V nadcházejících sezónách by měly mít premiéru např. skladby Pétera Eötvöse, Ondřeje Adámka, Marca Stroppy, Oscara Strasnoye a Beata Furrera.

Mnohé nahrávky Isabelle Faust byly kritikou vřele přijaty a získaly četná ocenění, mezi jinými např. cenu Diapason d’or, ECHO Klassik, Gramophone Award nebo Choc de l’année. Mezi nejnovějšími nahrávkami Isabelle nalezneme Mozartovy houslové koncerty se souborem Il Giardino Armonico pod vedením dirigenta Giovanniho Antoniniho a nahrávku s Barokním orchestrem pod vedením Pabla Heras-Casada. Isabelle Faust představila i další oblíbené skladby – především sonáty a notové zápisy pro houslové sólo od Johanna Sebastiana Bacha nebo i houslové koncerty od Ludwiga van Beethovena a Albana Berga pod taktovkou Claudia Abbada. V sekci komorní hudby dlouhodobě spolupracuje s klavíristou Alexanderem Melnikovem. Společně nahráli všechny sonáty pro klavír a housle od Ludwiga van Beethovena, ale i jiné skladby.

Tuto koncertní sezónu je Isabelle Faust hostující houslistkou v londýnské Wigmore Hall.


Fotogalerie

 

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1288 Koncertů