Iva Kružíková

Narozena v Brně. První hudební vzdělání získává na ZUŠ Kosmákova studiem zpěvu a hry na klavír. Ve studiu sólového zpěvu pokračuje na Gymnáziu P. Křížkovského v Brně pod vedením prof. Ireny Vašíčkové-Pollini. Ve studiích dále pokračuje na brněnské konzervatoři. V roce 2002, je přijata na vysokou školu Conservatorio di Santa Cecilia v Římě. Zde studuje pod vedením prof. Rebeccy Berg. Současně si vzdělání doplňuje na pěveckých kurzech (Margaret Honig, Vladislava Řehořová, Jana Mrázová). Během studií se účastní četných koncertních vystoupení (v roce 2003 turné se sborem konzervatoře Svaté Cecílie v Alžírsku; v roce 2004 zahajovací koncert při příležitosti otevření největšího koncertního komplexu v Evropě „Parco della musica“). V roce 2006 se podílí na uvedení oratoria Roberta Schumanna „Der Rose Pilgerfahrt“ v roli Marthy a v roli Královny (Sala Baldini, Řím). V témže roce odjíždí na roční studijní stáž do Prahy a zde studuje na Hudební fakultě Akademie múzických umění pod vedením prof. Doc. Magdaleny Hajóssyové. 2007/2008: působí jako vyučující hry na klavír na ZUŠ C.S.M (Centro studi musicali) v Římě. V roce 2008 absolvuje sólové turné po Izraeli (Tel Aviv, Jeruzalém, Haifa) s varhaníkem Pavlem Kohoutem. V témže roce se také stává členkou Českého filharmonického sboru Brno (do roku 2012). V současné době se věnuje pedagogické a koncertní činnosti, příležitostně spolupracuje např. s hudebním ensemblem Czech Ensemble Baroque či varhanicí Kateřinou Málkovou. Působí také jako lektorka italského jazyka.


Fotogalerie

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1288 Koncertů