Jakub Rousek

Tenorista Jakub Rousek narozený 22.3.1982 v Olomouci po absolování hotelové školy a práce v oboru začal v roce 2004 soukromě studovat
operní zpěv u Mgr.Václava Málka operního režiséra a dlouholetého sólisty opery Moravského divadla.Od roku 2016 se soukromě pěvecky vzdělával u držįtele Thálie baritonisty Pavla Kamase.

Od roku 2005 byl angažován jako člen sboru moravského divadla v Olomouci. Po tříletém angažmá ve sboru se od září roku 2008 stal sólistou opery a operety na téže scéně. Během svého angažmá zazpíval stěžejní role prvního oboru jako byli Roberto Leicester v Marii Stuardě,
Ferrando v Cosi fan tutte,Gianetta ve Strace zlodějce,Cavaradossiho v Tosce,Dona Josého v Carmen,Jeníka v Prodané nevěstě,Nemorina v Nápoji lásky,Gabriela Adorna v Simonu Boccanegrovi,Calafa v Turandot,Regenta v Pádu Antikrista od Viktora Ullmanna, Lukáše v Hubičce,Vévodu z Mantovy v Rigolettovi,Manoliose v Řeckých pašíjích,titulní roli Ernaniho a mnoho dalších operních rolí. I v operetě zpíval mnoho zajímavých rolí ať to byl Gaston Dumenil v Plese v opeře,Camille de Rossilon ve Veselé vdově,Průcha v Perlách panny Serafíńky, Alfréd v Netopýrovi či titulní role Rytíře Modrovouse od Jacquese Offenbacha.A mnoho dalších menších rolí. S olomouckou operou hostoval i v zahraničí/Německo,Rakousko,Francie,Slovensko,Polsko/.

V roce 2008 se také zúčastnil festivalu Janáček Brno,kde zpíval původní verzi Janáčkovi Jenůfy/1904/ v roli Laca. Také ve Slezském divadle v Opavě jako host ztvárnil hlavní role.Ať to byli Laca v Jenůfě oceněné Libuškou,cenou diváka za nejlepší inscenaci na festivalu Opera 2015 v Praze, Mario Cavaradossi v Tosce,Turiddu v Sedláku kavalírovi, Dona Josého v Carmen, Foresto v Attilovi, či Ismael v Nabuccovi. Byl přizván i k operetě Veselá vdova kde již podruhé v kariéře ztvárnil Camilla de Rossilon. S opavským divadlem hostoval i na scéně Slezské opery v Bytomi v Polsku.

Dále se věnuje i koncertní činnosti,zúčastnil se během let několik turné s Beethovenovou 9.symfonií a Orffovou Carminou Buranou na předních koncertních pódiích v Německu a Belgii/Berlín,Mnichov,Hamburg,Kiel,Lipsko,Antverpy,Brussel a další/. Dále koncertuje i v různých Gala představeních operních i operetních v Německu,Rakousku, Belgii,Francii a Polsku. Koncertoval s Moravskou filharmonií Olomouc,Janáčkovou filharmonií Ostrava,Filharmonií Hradec Králové či s polskou Baltickou filharmonií v Gdaňsku.

Spolupracoval s dirigenty Miloslavem Oswaldem, Petrem Šumníkem,Tomášem Hanákem, Ondrejem Olosem, Petrem Chromčákem, Markem Šedivým,
J.H.Frankem, Tomasem Groegrem,Martinem Peschíkem, Jakubem Kleckerem a dalšími.

Na jevištích spolupracoval s renomovanými režiséry Václavem Málkem, Michaelem Tarantem,Janou Andělovou Pletichovou, J.A.Pitínským, Martinem Dubovicem, Václavem Klemensem, Karlou Štaubertovou, Dagmar Hlubkovou, Luborem Cukrem, Lvem Pugliesim, Oldřichem Křížem a další

V sezoně 2013-2014 byl v Olomouci oceněn cenou za nejlepší jevištní výkon v roli Calafa Pucinniho Turandot. Za sezonu 2016-2017 byl v Olomouci oceněn cenou za nejlepší jevištní výkon v roli Manoliose v Řeckých pašíjích Bohuslava Martinů a také za stejnou roli nominován v širší nominaci ceny Thálie 2017. V roce 2019 získal cenu Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury 2018.

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1288 Koncertů