Jiří Chvála

Jiří Chvála absolvoval obor dirigování na pražské HAMU, poté působil jako sbormistr Českého pěveckého sboru (později Pražského filharmonického sboru) a Kühnova dětského sboru, v jehož čele stojí od roku 1967. Přímo tak navázal na mimořádný odkaz zakladatele sboru a svého profesora na hudební fakultě Jana Kühna. Rozvíjel dál pozoruhodný interpretační profil sboru, který se opírá o jeho typicky průzračný zvukový charakter, samozřejmou intonační jistotu a přirozenou, bohatou výrazovou škálu. Systematicky rozšiřoval i jeho repertoár, inicioval a pak premiéroval několik desítek děl současné sborové a kantátové tvorby. Vedl sbor při spolupráci s významnými českými a zahraničními dirigenty, režiséry, komorními soubory a orchestrálními tělesy. Absolvoval s ním řadu turné, včetně prestižních festivalů doma i v zahraničí téměř na všech kontinentech, a realizoval desítky nahrávek.
Sbor přivedl k vítězství v řadě světových soutěžních klání (Neerpelt, Princeton, Tolosa, Wuppertal).
Od roku 1958 působí Jiří Chvála na katedře dirigování Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze, kde byl v roce 1986 jmenován profesorem. Přednášel též na mezinárodních sborových seminářích ve Vídni, Tokiu, Singapuru, Princetonu aj., byl členem porot řady domácích a mezinárodních soutěží. Za svou dlouholetou uměleckou a pedagogickou činnost získal řadu uznání, mezi nimi Cenu Františka Lýska, Cenu Bedřicha Smetany, vyznamenání II. stupně od ministra školství ČR, ocenění Senátu Parlamentu České republiky a Ministerstva kultury České republiky. Největším oceněním práce Jiřího Chvály je pak obrovský počet zpěváků, kterým se v průběhu střídání generací mohl intenzivně věnovat a které, obohacené doteky s opravdovým uměním, připravuje již více než padesát let na další životní růst.

Další informace najdete na: www.kuhnata.cz


Fotogalerie

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1284 Koncertů