Jiří Kotača

Trumpetista Jiří Kotača je absolventem brněnské JAMU katedry jazzové interpretace. V rámci magisterského studia se zabýval big bandy, ale také vedením kapely a interpretací skladeb a uplatněním trumpety v jazzovém orchestru. Je spoluzakladatelem jazzového kvarteta společně se švédským kytaristou Alfem Carlssonem, kterého Kotača poznal na svém studijním pobytu v Rotterdamu. Tento soubor natočil v květnu 2017 v nahrávacím studiu brněnského Divadla na Orlí skladby, které pozoruhodně propojují prvky národních hudebních tradic se současným jazzem. Dynamické kompozic e, ve kt erých se střídají lyrické a expresivní polohy, v mnoha případech nezapřou, odkud jejich autoři pocházejí. Dalším zajímavým Kotačovým projektem je bezesporu Cotatcha Orchestra. Kapela založená v Brně v roce 2014 je složená z posluchačů, absolventů i pedagogů působících na JAMU. Orchestr se zpočátku zaměřoval na interpretaci skladeb z repertoáru orchestru Thada Jonese a Mela Lewise, ale postupně začala kapela zařazovat také původní kompozice zkušených i mladších domácích autorů. V repertoáru se objevily skladby Vincence Kummera či Miroslava Hloucala, ale také Augustina Bernarda, Jiřího Levíčka či Martina Konvičky. A všechno nasvědčuje tomu, že se kapela i do budoucna bude moci interpretačně, stejn ě jako autorsky opřít o společnou práci nastupující generace tvořivých hudebníků, kteří se poznali na brněnské JAMU.

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1285 Koncertů