Josef Žák

JOSEF ŽÁK se narodil v Praze. Po studiích hry na housle na Pražské konzervatoři, Hochschule für Musik v Drážďanech a na Hudební fakultě AMU v Praze, (magisterský titul zde získal v roce 2010) se zaměřil na interpretaci hudby 17. a 18. století, studoval nejprve na CRR de Paris a v roce 2015 získává magisterský titul na Pařížské národní konzervatoři (CNSM de Paris) v oboru barokní housle. 

Během svých pařížských studií se mu dostává několik zajímavých ocenění (prix de la Fondation Safran), a jeho závěrečné magisterské vystoupení je zkušební komisí jednohlasně ohodnoceno nejvyšší známkou (1er prix à l’unanimité).

Společně s cembalistou Markem Čermákem obhajuje v roce 2017 třetí místo na mezinárodní soutěži H.I.F. Biber Wettbewerb v Sankt Florian v Rakousku.

Od roku 2010 žije trvale v Paříži, kde působí ve francouzských orchestrech i komorních tělesech specializovaných na interpretaci barokní a klasicistní hudby : Les Arts Florissants (William Christie), Les Talens Lyriques (Christophe Rousset), Ensemble Correspondances, Matheus (Jean-Christophe Spinosi), Opéra Fuoco (David Stern), Les Musiciens de Saint Julien (François Lazarevitch), Insula Orchestra a dalších. 

Josef Žák je zván jako koncertní mistr : l’Orchestre de l’Opera Royal de Versailles, PRJCT Amsterdam (Maarten Engeltjes), Les Epopées (Stéphane Fuget), Collegium 1704, Czech Ensemble Baroque.

Jako sólista či umělecký vedoucí, Žák spolupracuje s řadou těles na realizaci nahrávek – Les Epopées (Grands Motets de Lully, volume I, II), PRJCT Amsterdam (Bach Vorgotten Arias), Orchestre de l’Opera Royal de Versailles (Vivaldi, Pergolesi), a vystupuje s nimi na prestižních pódiích – Salle Gaveau (Paris), Muziekgebouw a Concertgebouw Amsterdam, Utrecht Early Music Festival, Chapelle Royale a Opéra Royal (Versailles), La Chapelle de la Trinité (Lyon) ad.

Od roku 2020 je rezidenčním umělcem Českého kulturního centra v Paříži.

Spolu s Petrem Zajíčkem, Josef Žák vede třídu barokních houslí na Letní škole barokní hudby v Holešově.

Žák se dlouhodobě zajímá o jiné hudební žánry a jejich prolínání. V letech 2008 – 2012 byl členem folklorně orientovaného souboru SlovaCzech (ČR, DE), a natočil s nimi dvě desky. Dále se pravidelně účastnil letních kurzů « fiddle-music » v Nashville, Tennessee, USA (Mark O’Connor, Darol Anger, Casey Driessen). Ve Francii navštěvoval ateliéry jazzové houslové techniky (Didier Lockwood).

Josef Žák studoval v letech 2010 – 2012 na École du Choeur Grégorien de Paris, kde byl formován v interpretaci a dirigování gregoriánského chorálu. 

Od roku 2010 je členem Choeur Grégorien de Paris, a v letech 2014 – 2019 v něm působil jako umělecký vedoucí. 

Partneři festivalu