Josef Zajíček

Vystudoval obor lesní roh a harfa na roudnické konzervatoři, dále hlasovou výchovu a zpěv na Ježkově konzervatoři v Praze a sólový zpěv na Pražské konzervatoři. Působil jako koncertní mistr Vojenské hudby Tábor, od roku 1992 je sbormistrem a uměleckým vedoucím novojičínského sboru ZUŠ ONDRÁŠEK. Nyní vyučuje na na Střední pedagogické škole sv. Anežky České v Odrách a vede dívčí sbor DATIO. Je členem odborné rady NIPOS ARTAMA Praha pro dětské sbory a pravidelně zasedá v odborných porotách.


Fotogalerie

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1223 Koncertů