Josef Zajíček

Sólista novojičínského sboru ONDRÁŠEK (1969–1974), vítěz celostátní soutěže dětských talentů v Olomouci 1973. Vystudoval Vojenskou konzervatoř v Roudnici nad Labem (1976–1980) obor lesní roh a harfa. Hlasovou výchovu a zpěv studoval na Ježkově konzervatoři v Praze 1982-1985 u Jana Soumara, muzikál a jevištní projev u Vlaďky Kozderkové. Konzervatoř v Praze a posléze v Brně studoval v letech 1985 –1991 v oboru sólový zpěv u prof. Anny Hanusové. V letech 1980 – 1988 byl koncertním mistrem a sólistou Vojenské hudby Tábor a vyhledávaným interpretem lidové a taneční hudby.

V roce 1988 založil pěvecké oddělení v Základní umělecké škole v Novém Jičíně, od roku 1992 je sbormistrem a uměleckým vedoucím novojičínského sboru ZUŠ ONDRÁŠEK.

V letech 2005–2012 vyučoval estetickou výchovu na novojičínském gymnáziu, kde stál u zrodu studentského sboru Puellae et Pueri. Od roku 2012–2021 vyučoval hudební výchovu a sborový zpěv na Střední pedagogické škole sv. Anežky České v Odrách a řídil úspěšný dívčí sbor DATIO.

Josef Zajíček je  členem a zastupovaným skladatelem OSA, členem odborné rady NIPOS ARTAMA Praha pro dětský sborový zpěv.  Pravidelně zasedá v odborných porotách. V roce 2004 byla Josef Zajíčkovi udělena sbormistrovská Cena Františka Lýska a v roce 2007 se stal nositelem Zlatého odznaku Únie českých  pěveckých sborů.


Fotogalerie

+2 fotografie
K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1279 Koncertů