Karina Grimová

Karina Grimová je sbormistryní Přípravného sboru Permoník, Mužského komorního sboru, Chlapeckého sboru a 2. sbormistryní Koncertního sboru Permoník. Na Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Karviné vyučuje také sólový a komorní zpěv. Absolvovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, obor hudební výchova – sbormistrovství. K výběru oboru ji svou prací a přístupem inspirovala Eva Šeinerová. V Permoníku zpívala od dětství, věnovala se také komornímu zpěvu a hře na klavír. Je členkou ženského pěveckého kvarteta Quadricinium a dalších příležitostných komorních seskupení.


Fotogalerie

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1284 Koncertů