Karolína Levková

Karolína Levková – soprán
se studiu klasického zpěvu začala věnovat na Janáčkově konzervatoři v Ostravě pod vedením Mgr. Marty Jiráskové v roce 2013, které ukončila absolutoriem v roce 2020. Od té doby studuje na umělecké fakultě Ostravské univerzity ve třídě doc. MgA. Evy Dřízgové, Ph. D. V roce 2023 ukončila své bakalářské studium a nyní pokračuje v magisterském studiu. Je laureátkou mnoha českých a slovenských mezinárodních pěveckých soutěží: v roce 2023 získala 2. cenu na Mezinárodní pěvecké soutěži Gabriely Beňáčkové v Jihlavě a 2 další ocenění (Cenu producenta Michaela Vaccaro a Cenu Gabriely Beňáčkové), v roce 2022 se účastnila 56. ročníku Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech, kde získala 1. cenu v kategorii Junior a dalších 5 ocenění. Mezi ně patří například Cena Národního divadla v Praze či Cena Karlovarského symfonického orchestru. Dále je vítězkou mezinárodní pěvecké soutěže v Olomouci (2017) a mimo jiné také finalistkou mezinárodní pěvecké soutěže Rudolfa Petráka v Žilině, kde získala Čestné uznání (2016).
V roce 2013 vyhrála titul absolutní vítězky mezinárodní pěvecké soutěže Pro Bohemia, kdy v rámci výhry vystupovala na festivalu Janáčkův máj.
Během studia na konzervatoři nastudovala roli Lišáka z opery Liška Bystrouška od Leoše Janáčka (2018), roli Dido z opery Dido a Aeneas od Henry Purcella (2019) a roli Rusalky ze stejnojmenné opery Rusalka od Antonína Dvořáka (2020). Účinkovala na festivalech v České republice i v zahraničí (Smetanova Litomyšl, Les Musicales de Louvergny ve Francii).
V poslední době debutovala v Národním divadle Moravskoslezském, kde nastudovala tyto role: scéna Divadla „12“ – Dítě (M. Ravel: Dítě a kouzla), Dido (H. Purcell: Dido a Aeneas), Amor (C. Monteverdi: Tanec nevděčnic), scéna Divadla Jiřího MyronaMaria (L. Bernstein: West Side Story), scéna Divadla Antonína DvořákaLidka (B. Smetana: Dvě vdovy), Esmeralda (B. Smetana: Prodaná nevěsta), První žnec (B. Smetana: Libuše), Pasáček (R. Wagner: Tannhäuser) a Chocholka (L. Janáček: Příhody lišky Bystroušky).
V sezóně 2023/24 zároveň debutovala ve Státní opeře Praha v roli Giannetty (G. Donizetti: Nápoj lásky)
a ve Stavovském divadle v Praze v roli Trudel (P. Hindemith: Tuttifäntchen).


Fotogalerie

+2 fotografie
K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1279 Koncertů