Klára Strýčková

Klára Strýčková (roz. Varmužová) se narodila 14. listopadu 1991 v Kyjově. Po absolutoriu na brněnské konzervatoři u PhDr. Jarmily Janíčkové (2007–2013) pokračovala ve studiu sólového zpěvu (mezzosoprán) na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (2013–2016) pod vedením odb. as. Natálie Romanové-Achaladze.
Již během studia absolvovala svá koncertní vystoupení v Divadle na Orlí v Brně (Mikado – A. Sullivan, Slzy nože a Mirandolina – B. Martinů, Příběhy lišky Bystroušky – L. Janáček ad.) a získala nejedno ocenění (např. v r. 2015 na mezinárodní soutěži Pražský pěvec 2. místo, v r. 2016 na mezinárodní interpretační soutěži Stonavská Barborka 1. místo, zvláštní cenu za vynikající interpretaci mimořádně nápaditých úprav lidových písní Ireny Szurmanové a zvláštní cenu děkana Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě).
V letech 2016 až 2017 působila v Českém filharmonickém sboru Brno pod vedením sbormistra Petra Fialy. Nyní se převážně věnuje pedagogické činnosti, ale i nadále aktivně spolupracuje s mnoha hudebními tělesy (Janáčkův akademický orchestr, Brněnský komorní orchestr, Janáčkovo kvarteto, Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, Pěvecké sbory Gaudeamus Brno, Lumír, Moravan, Rastislav, AMA ad.).


Fotogalerie

 

Partneři festivalu

30 let od sametové revoluce – 30 let svobody