Klára Strýčková

Klára Strýčková (roz. Varmužová) se narodila 14. listopadu 1991 v Kyjově. Po absolutoriu na brněnské konzervatoři u PhDr. Jarmily Janíčkové (2007–2013) pokračovala ve studiu sólového zpěvu (mezzosoprán) na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (2013–2016) pod vedením odb. as. Natálie Romanové-Achaladze.
Již během studia absolvovala svá koncertní vystoupení v Divadle na Orlí v Brně (Mikado – A. Sullivan, Slzy nože a Mirandolina – B. Martinů, Příběhy lišky Bystroušky – L. Janáček ad.) a získala nejedno ocenění (např. v r. 2015 na mezinárodní soutěži Pražský pěvec 2. místo, v r. 2016 na mezinárodní interpretační soutěži Stonavská Barborka 1. místo, zvláštní cenu za vynikající interpretaci mimořádně nápaditých úprav lidových písní Ireny Szurmanové a zvláštní cenu děkana Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě).
V letech 2016 až 2017 působila v Českém filharmonickém sboru Brno pod vedením sbormistra Petra Fialy. Nyní se převážně věnuje pedagogické činnosti, ale i nadále aktivně spolupracuje s mnoha hudebními tělesy (Janáčkův akademický orchestr, Brněnský komorní orchestr, Janáčkovo kvarteto, Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, Pěvecké sbory Gaudeamus Brno, Lumír, Moravan, Rastislav, AMA ad.).


Fotogalerie

 

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1279 Koncertů