Martyna Pastuszka

Působí od roku 2012 jako koncertní mistryně a umělecká vedoucí hudebního tělesa {oh!} Orkiestra Historyczna. V tomto souboru se Martyně kolem sebe podařilo shromáždit skupinu mimořádných virtuózů, což společně s její originální hudební představivostí a schopností formovat jejich činnost a tvorbu umožnilo {oh!} se velmi rychle rozvíjet, získat si důvěru a finanční podporu polských hudebních institucí a mezinárodních festivalů. Jako koncertní mistryně je rovněž zvána ke spolupráci s jinými hudebními soubory jako např. s Le Parlement de Musique (2009–2013), Capella Cracoviensis (od roku 2010) a Collegium Marianum. Jako komorní hráčka spolupracovala s kolínským orchestrem NeoBarock, pařížským orchestrem Le Cercle de l’Harmonie a především s polským souborem Arte dei Suonatori, se kterým vystupuje od roku 2001. Její hudební směřování a rozhodnutí studovat hudební obor housle velmi ovlivnila spolupráce s orchestrem Arte dei Suonatori a jeho četnými hosty, ale i studium na Hudební akademii v Katovicích. Na své profesní dráze se Martyna setkala s mnohými vynikajícími hudebními osobnostmi, které pro ni zůstávají velkým zdrojem inspirace. Mezi ně patří např. Rachel Podger, Guliano Carmignola, Andrew Parrott, Julien Chauvin, Andreas Staier, Hidemi Suzuki, Barthold Kuijken, Dan Laurin či René Jacobse. Uspokojení Martyně přináší také její pedagogická činnost. Působí na Hudební akademii v Katovicích a na Akademii múzických umění v Brně, kde vyučuje hru na barokní housle a vzdělává mladé houslisty v různých hudebních kurzech.

Více informací najdete na: www.martyna-pastuszka.com

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1284 Koncertů