Michael Dvořák

Po absolvování Gymnázia Jeseník studoval dva roky hru na klavír na Janáčkově konzervatoři v Ostravě (doc. Xenie Hranická). V roce 2016 se stal posluchačem brněnské JAMU v oboru dirigování sboru, kde nyní završuje magisterské studium ve třídě Mgr. et MgA. Pavla Koňárka. Již od mládí se věnuje hudbě – hře na klavír a varhany, chrámové hudbě a zpěvu. V letech 2017-20 byl sbormistrem a uměleckým vedoucím sboru Moravských madrigalistů z Kroměříže. Od roku 2019 je zpěvákem Českého filharmonického sboru Brno, v současnosti také v tomto tělese působí jako asistent hlavního sbormistra.

 

 

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1288 Koncertů