Milan Paľa

Milan Paľa (*1982) je česko-slovenským houslistou. Studoval na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banské Bystrici, později pokračoval ve studiu na Hochschule für Musik und darstellende Kunst ve Vídni a na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. V soukromé třídě Semjona Yaroshevicha se obeznámil s legendární ruskou školou Davida Oistracha a v období studia se pravidelně účastnil mezinárodních mistrovských kurzů Vladimíra Spivakova v Zurichu. Byla to však spolupráce se skladateli, která měla zásadní vliv formování jeho hudebního projevu. Blízký vztah a tvořivá spolupráce se skladateli jako Jean Guillou, Jevgenij Iršai a František Gregor Emmert vedla ke vzniku množství skladeb „šitých na míru“ houslistovi, který v průběhu rozšiřoval své interpretační schopnosti až k bodu, kdy jeho hra daleko přesáhla běžné limity. Milan Paľa je vyhledávaným interpretem pro uvádění nových děl. Má za sebou velké množství premiér skladeb současných autorů (vedle již zmíněných jsou jimi například Marián Lejava, Christophe Sirodeau, Erkki-Sven Tüür, Ádám Kondor, Ivan Josip Skender, Ante Knešaurek, Adrián Demoč, Tonu Korvits, Daniel Matej, Lena Sierova, Wolfgang Bauer a ďalší).
Prozatím jedinečným a nepřekonaným projektem na česko-slovenské hudební scéně je antologie slovenské tvorby pro sólové housle, díky které získal Milan Paľa v roce 2009 Cenu Ľudovíta Rajtera. S Ensemble Opera Diversa poprvé vystoupil v dubnu 2015 jako sólista v Concerto funebre Karla Amadea Hartmanna.

Více informací najdete na: milanpala.com


Fotogalerie

 

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1279 Koncertů