{!oh} Orkiestra Historyczna

Orchestr {oh!} byl založen v roce 2012 v Katovicích skupinou zapálených nadšenců do staré hudby sdružených kolem koncertní mistryně Martyny Pastuszky a manažera Artura Malkeho. Práce na každičkém aspektu hudebního díla, která je vedena snahou zdůraznit rétorickou dimenzi hudby, dává vzniknout koncertům, jejichž cílem je navázat vynikající spojení nejen mezi interprety samotnými, ale především mezi hudebníky a diváky. Od prvního koncertu si tohoto druhu spojení všímá a oceňuje jej jak kritika tak hostující sólisté.
Díky silné vazbě s městem Katovice a jeho kulturními institucemi, které podporují ansámbl od samotného vzniku, získal {oh!} pověst jednoho z nejvýznamnějších hudebních souborů, prezentujících v Polsku starou hudbu. V roce 2015 soubor nahrál své debutové album – polské hudební vydavatelství DUX vydalo CD s názvem {oh!} Schreyfogel/Schaffrath/Visconti, na němž orchestr představuje svou interpretaci starých houslových a cembalových koncertů, které byly objeveny v knihovně Technické univerzity Drážďany. O rok později vydavatelství MUSICON vydalo druhé album orchestru: sbírku nahrávek děl otce Amanda Ivanschitze pod společným názvem Jasna Góra Early Music („Stará hudba z Jasné Hory“).
Orkiestra Historyczna se spolupodílel také na novodobých premiérách dvou oper – Didone Abbandonata od Domenica Sarriho a Arminio od Johanna Adolfa Hasse, a to ve spolupráci s českými umělci. Obě operní představení se konala v Praze, Ostravě a Brně, ale také v polských Gliwicích, Katovicích a ve Varšavě.
Díky spolupráci s Polským národním rozhlasovým symfonickým orchestrem (NOSPR), {oh!} pravidelně koncertuje v rámci rozhlasové série staré hudby. Orkiestra Historyczna je především ansámblem mladých nadšených profesionálů se silnými vazbami k Hornímu Slezsku, jejichž snahou je posunout koncerty staré hudby v tomto regionu na novou úroveň tak, aby se stará hudba stala „kulturní ochrannou známkou“ v Polsku i v zahraničí.

Více informací najdete na: www.orkiestrahistoryczna.pl

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1279 Koncertů