Ondřej Hanuš

absolvoval obor hra na zobcovou flétnu na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě ve třídě J. Kvapila. Během studií se úspěšně účastnil mnoha celostátních i mezinárodních soutěží a vystoupil jako sólista na řadě koncertů (mj. za doprovodu Janáčkova komorního orchestru nebo Janáčkovy filharmonie Ostrava). Své vzdělání v průběhu let rozšířil na mnoha interpretačních kurzech a seminářích (P. Holtslag, A. Davis, A. Solomon ad.). Vedle zobcové flétny se věnuje také hře na violoncello, s nímž mj. v roce 2015 vystoupil na Koncertu ke Dni hudby s Českou filharmonií a žáky ZUŠ pod vedením Jiřího Bělohlávka. Rok koncertoval též s hudební skupinou Tomáš Kočko & Orchestr. V současné době studuje starou hudbu na Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse ve francouzském Lyonu ve třídě P. Hamona. Též se účastní výuky a seminářů pod vedením mezinárodně proslulých interpretů (R. Lislevand, E. Bonnardot ad.).


Fotogalerie

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1279 Koncertů