Ostrava Youth Orchestra

Ostrava Youth Orchestra je společný ambiciózní projekt Fakulty umění Ostravské univerzity a Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, který nabízí talentovaným studentům příležitost poznat profesionální orchestrální hru přímo v praxi. Tento projektový orchestr vystupuje také na dvou nejvýznamnějších festivalech klasické hudby, které se konají v Moravskoslezském kraji. Jsou jimi Svatováclavský hudební festival a mezinárodní hudební festivalu Leoše Janáčka. Premiérový koncert tohoto studentského orchestru se konal v rámci 14. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu. Pod taktovkou italského dirigenta Paola Gatta zaznělo v ostravském kostele Panny Marie Královny dílo italského hudebního gurmána Gioacchina Rossiniho Stabat mater. Tento koncert byl natáčen pro televizi Noe. Ostrava Youth Orchestra se dále představil na koncertu „Mládí ladí Janáčka“, který proběhl dne 26. října 2018 v Domě kultury města Ostravy jako součást Hudebního maratonu Leoše Janáčka. Uvedena byla Žárlivost a Lašské tance. Taktovky se ujal dirigent a hornista Ondřej Vrabec. Dalším významným projektem bylo vystoupení v roce 2019 v rámci mezinárodního festivalu Leoše Janáčka na Hukvaldech pod taktovkou Petra Vronského.

Společný projekt Svatováclavského hudebního festivalu a Fakulty umění Ostravské univerzity „Válím hudbu 2020“ pak uvedl edukační projekt v rámci interpretačních kurzů, které vedli bývalí absolventi Ostravské univerzity – světově uznávaná sopranistka Martina Janková a koncertní mistr České filharmonie houslista Jiří Vodička. Celý projekt vyvrcholil společným koncertem v Evangelickém kostele v centru Ostravy, na kterém se představil Ostrava Youth Orchestra pod taktovkou Ondřeje Vrabce. Zazněla Sukova Meditace na staročeský chorál Svatý Václave, Beethovenova Romance č. 2 F dur pro housle a orchestr, op. 50 a Dvořákova Americká suita, op. 98b a Romance pro housle a orchestr f moll, op. 11, ale také dvě Mozartovy árie.

Recenze:
„Premiéra Ostrava Youth Orchestra byla velmi zdařilá. Ukázala, že nikdo z účinkujících nic nepodcenil. Krásné instrumentální výkony se odehrály v dechových nástrojích, souladné rytmické hře i krásné barvě smyčců.
Sluší se vyjádřit obdiv, že všichni čtyři sólisté zazpívali své party v podstatě zpaměti. Pěvecké i instrumentální
výkony všech se šťastně sešly v společné energii a souznění. Dirigent Paolo Gatto prokázal dokonalou znalost
tohoto díla a byl pilířem ideální souhry a celkově kompaktního vyznění. Ostrava a Svatováclavský hudební
festival si můžou připsat další umělecky mimořádný výsledek.“
Ostravan.cz (Milan Bátor)

„Taktovku a uměleckou přípravu měl na starost osvědčený dirigenta a hornista Ondřej Vrabec a i tentokrát byl
volbou velmi šťastnou. Už v úvodní skladbě Žárlivost Ostrava Youth Orchestra rozehrála Janáčka žahavého a
vzrušeného, přitom nechyběly krásné výkony v lesních rozích i dalších nástrojích. Výstavba dirigenta Vrabce
byla přehledná, pro mladší členy orchestru bylo jeho srozumitelné dirigování doslova opěrným pilířem
provedení. ….. Závěr koncertu patřil opět Ostrava Youth Orchestra a Janáčkovým Lašským tancům. I zde si
přišli posluchači na své a některá místa Starodávného I, Požehnaného i Pilek si příliš nezadaly s koncerty
profesionální filharmonie, která by se za takový výkon nemusela vůbec stydět.“
Ostravan.cz (Milan Bátor)


Fotogalerie

+4 fotografie
K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1284 Koncertů