Pavel Bořkovec Quartet

Kvarteto vzniklo již v roce 2011 a za dobu svého působení se mu podařilo na sebe upozornit především nevšední dramaturgií. Kromě děl  klasické kvartetní literatury i soudobých děl svých vrstevníků leží těžiště práce PBQ v kvartetním díle Pavla Bořkovce – jeho kompletní  dílo kvarteto natočilo pro Český rozhlas. Violista kvarteta Matěj Kroupa je Bořkovcovým pravnukem a kromě propagování Bořkovcova  díla se také věnuje komponování divadelní a filmové hudby. 

I tím je kvarteto výjimečné: dva členové (Matěj Kroupa a Alexey Aslamas) komponují a aranžují, to zvyšuje soběstačnost PBQ a zároveň  ho posouvají k multižánrovému přesahu. Důkazem je spolupráce s Michalem Pavlíčkem a Monikou Načevou. Snaha kvarteta soustavně  uvádět soudobou českou hudbu vyústila mimo jiné ve spolupráci s Jiřím Adámkem a Martinem Smolkou na komorní opeře Bludiště  seznamů. PBQ je také finalistou mezinárodní soutěže Johannes Brahms Competition Pörtschach (Rakousko 2018).

Alexey Aslamas / 1. housle 

Po studiu na brněnské konzervatoři u prof. Bohumila Kotmela přestoupil na Pražskou konzervatoř do třídy prof. Pavla Kudeláska. Pod  jeho vedením v roce 2005 absolvoval konzervatoř houslovým koncertem č. 1 Dmitrije Šostakoviče za doprovodu symfonického orchestru Pražské konzervatoře. V témže roce byl přijat na AMU v Praze do třídy doc. Jindřicha Pazdery. V letech 2008-11 studoval na  International Menuhin Music Academy Gstaad ve Švýcarsku u maestro Alberto Lysyho a Liviu Prunaru. Během svých studii se zúčastnil  nejrůznějších mistrovských kurzů (prof. Semion Jaroševič, Attila Falvay, Bogdan Zvoristeanu, Mihaela Martin, Philippe Graffin, Stanimir Todorov, Ettore Causa, Hagai Shaha a maestro Maxim Vengerov). 

Mezi jeho úspěchy patří ceny získané na soutěžích v Interlakenu (Švycarsko, 2005), San Sebastianu (Španělsko, 2008), Schwerinu  (Německo, 2010), Chamonix (Francie, 2011). Alexey Aslamas se aktivně věnuje komorní hře (2005-2009 – člen Kaprova kvarteta, 2008- 2011 člen IMMA Quartet); od r. 2011 je primáriem Smyčcového kvarteta Pavla Bořkovce). 

Paralelně praktikuje hru v nejrozmanitějších stylech od blues, přes funk až k psytrance a hip hopu (spolupráce s kapelami Cradle of Filth,  Acute Dose, producenty DJs Opia, Sirian). Jako aranžér spolupracuje s Epoque Quartet, MIB Quartet, Apollon Quartet, Michalem  Pavlíčkem, Monikou Načevou aj. 

Ondřej Hás / 2. housle 

V letech 2000-2006 studoval na Ostravské konzervatoři ve třídě prof. Ireny Vítkové. V roce 2006 byl přijat na Akademii múzických  umění v Praze do třídy prof. Ivana Štrause. V roce 2011 dokončil magisterské studium Akademie múzických umění v Praze u prof. Jiřího  Panochy. Účastnil se mezinárodních interpretačních soutěží v České republice, Polsku (1.cena), Slovensku. Na konzervatoři absolvoval  turné s Evropským orchestrem mladých umělců (EUYO), Belgie, Maďarsko, Rakousko, Švýcarsko, Rusko, Polsko, Česká republika. Jako sólista Janáčkovy filharmonie v Ostravě provedl s Janáčkovou filharmonií houslové koncerty Arama Chačaturjana a P. I. Čajkovského.  Od dob studií na HAMU se začal systematicky věnovat interpretaci moderních a soudobých děl. Díky tomu účinkuje v komorních  tělesech jako jsou Komorní orchestr Berg, Komorní orchestr Pavla Haase nebo Komorní orchestr Quattro. V roce 2012 se stal členem  Pavel Bořkovec Quartet. 

V roce 2015 úspěšně splnil konkurz do Orchestru Národního divadla na místo tutti hráče do primové skupiny. O dva roky později se stal  koncertním mistrem Orchestru Národního divadla. 

Matěj Kroupa / viola 

Vystudoval pražskou konzervatoř (obor housle), pokračoval ve studiích na HAMU ve třídě prof. J. Pěrušky (obor viola, abs. 2011). Od  roku 2004 působí jako sbormistr amatérského pěveckého sboru Grande Bande, spoluzakládal kvartet Lamborghini a PBQ, hrál v  hudební skupině v Divadle Minor a v orchestru Hudebního divadla Karlín. Spolupracoval s několika tělesy (Symfonický orchestr ČRo,  Vertigo. Od devadesátých let komponuje scénickou hudbu pro divadlo (začal spoluprací s Miroslavem Krobotem, pracoval s Janem Jirků,  Zdeňkem Bartošem, Jaroslavou Šiktancovou, Šimonem Dominikem a dalšími). Skládá také pro rozhlas (Příběhy 20. století ad.) i televizi  (Králíkova čítanka, Ceny paměti národa ad.). S J. A. Pitínským se sešel jako interpret ve dvou jeho inscenacích – Král Oidipús a Marné  tázání nebes v Divadle Archa, hudbu psal pro jeho inscenaci Bluesmeni (Divadlo Petra Bezruče v Ostravě, 2011), v Národním divadle je  autorem hudby do inscenací Strakonický dudák a 1789. Je podepsán pod hudbou do filmu M. Krobota Kvarteto.

Štěpán Drtina / violoncello 

Věnuje se hře na violoncello od svých šesti let. Je absolventem Pražské konzervatořě u Renaty Strašrybkové a HAMU v Praze, kde prošel třídami prof. Miroslava Petráše a Michala Kaňky. Zúčastnil se mnoha  interpretačních soutěží: Prague Junior Note, mezinárodní soutěže v Rakouském Liezen (2004 a 2008), taktéž  mezinárodního Beethovenova Hradce (2005 a 2008), Soutěže konzervatoří v Teplicích v roce 2005 a Soutěže  Nadace B. Martinů (2012). Absolvoval interpretační kurzy u Miroslava Zichy, Jiřího Bárty, Dmitrije  Ferschtmana, Annera Bylsmy, Wolfganga Boettchera, Lugwiga Quandta a Rudolfa Gleissnera. Vedle komorní  hry se věnuje také činnosti orchestrální – v sezóně 2009/10 byl členem Orchestrální akademie Pražské  komorní filharmonie, v roce 2014 získal stipendium Nadačního fondu Jiřího Kouta, díky kterému zastával  místo orchestrálního akademika v Symfonickém orchestru Hlavního města Prahy FOK a stejnou pozici má od  roku 2014 i v České filharmonii. V letech 2010 a 2013 absolvoval turné s Gustav Mahler Jugendorchester a  pravidelně spolupracuje s dalšími českými orchestry a tělesy (Berg, Talichova komorní filharmonie, Prague  Modern, Ensemble Mondschein aj.). Do roku 2018 byl zástupcem koncertního mistra violoncell v orchestru  Divadla F. X. Šaldy v Liberci. 

 

 

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1284 Koncertů