Pavla Kopecká

Pavla Kopecká vystudovala hru na harfu na brněnské konzervatoři ve třídě Mgr. Mileny Chromkové a na Hudební fakultě pražské AMU ve třídě prof. Renaty Kodadové. Je členkou orchestru Národního divadla v Brně a Brno Contemporary Orchestra. Spolupracuje se Státní filharmonií Brno, Filharmonií Bohuslava Martinů a jinými orchestry v České a Slovenské republice . Spoluúčinkuje s brněnskou Kantilénou a Českým filharmonickým sborem Brno. Absolvovala mistrovské kurzy pod vedením Mgr. Jany Bouškové. Je členkou komorního sboru Auris brunensis. Ve volném čase se věnuje hře na varhany.

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1284 Koncertů