Kontrabasista Petr Ries (1978) absolvoval hudební fakultu Akademie muzických umění v Praze u prof. Jiřího Hudce. Hudbě se věnuje od sedmi let. Nejprve hrál na klavír, poté navštěvoval violoncellovou třídu významného pedagoga Rudolfa Weisse na ZUŠ v Českých Budějovicích. Ten ho přivedl později ke studiu hry na kontrabas. Nejprve byl u profesora pražské konzervatoře Václava Fuky, který mu dal pevné základy hry. Ty dále rozvinul studiem u prof. Vladimíra Bondarenka (Ukrajina). Významným mezníkem byl pro něho rok 1995, kdy byl přijat do proslulé třídy prof. Miroslava Gajdoše na Konzervatoři P.J.Vejvanovského v Kroměříži.

V roce 1996 získává I. místo v soutěži konzervatoří. Jako žák prof. Gajdoše se účastnil mistrovských kurzů a mezinárodních soutěží (Ženeva, Drážďany, Berlín, Laussane, Michaelstein, Wells). Je laureátem prestižních mezinárodních soutěží a držitelem řady cen, např. International Musikwettbewerb Markneukirchen (1999), Mezinárodní soutěž Moravský podzim (1998, 2003), Internationale J.M.Sperger Musikwettbewerb Michaelstein (2002). Mezi významné ceny patří 3. místo v soutěži Talent roku 2002, kdy v přímém přenosu Českého rozhlasu provedl Koncert fis moll Sergeje Kusevického se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod vedením Leoše Svárovského.

Zkušenosti z tohoto studijního pobytu zúročil v magisterské diplomové práci, věnované historii a literatuře kontrabasové hry ve Francii.
Svá studia úspěšně dokončil v roce 2005. Na absolvenském koncertě v Sále Martinů provedl slavné sonáty A dur Césara Francka a Ludwiga van Beethovena.
Již během studia na AMU byl členem některých komorních ansámblů. V roce 2003 vyhrál konkurz do Symfonického orchestru Českého rozhlasu. O půl roku později vyhrál konkurz na místo 2. sólokontrabasisty České filharmonie. Zkušenosti získal také jako hostující sólokontrabasista v Staatskapelle Dresden v roce 2011. V témže roce hostoval na místě 2. sólokontrabasisty v NDR Symfonicorchester v Hamburku.
Počínaje rokem 2003 byl lektorem na Interpretačních kurzech v Bechyni (od roku 2006 se kurzy konají v Litomyšli). Od roku 2009 vyučuje na Mezinárodní konzervatoři v Praze.
Petr Ries působí rovněž jako sólista. Vystupoval za doprovodu např. Symfonického orchestru Českého rozhlasu, Českého národního symfonického orchestru, Českých komorních sólistů, Mecklenburgisches Kammerorchester, Plzeňské filharmonie. Pravidelně vystupuje na samostatných recitálech.
Jako komorní hráč spolupracoval např. s Oktetem českých filharmoniků, Kociánovým kvartetem, Ensemble Mosaique, Collegiem českých filharmoniků, Erasmus String Orchestra (Utrecht). Od roku 2006 je členem komorního ansámblu „Venti Diversi enesemble“, se kterým pravidelně vystupuje na festivalech (Lípa Musica, Stamicovy slavnosti, Svatováclavský hudební festival aj.). Soubor získal v roce 2008 ocenění kritiků The Prague Post.
Kromě klasické hudby se věnuje také folklórní hudbě (soubor Ondráš Brno) a od roku 2010 je členem Czech Philharmonic JazzBand.

Partneři festivalu

30 let od sametové revoluce – 30 let svobody