Kontrabasista Petr Ries, člen České filharmonie. Hudbě se věnuje od sedmi let. Nejprve jako klavírista, následně se stal členem violoncellové třídy významného pedagoga Rudolfa Weisse v ZUŠ v Českých Budějovicích. Ten ho přivedl později ke studiu hry na kontrabas. Nejprve   byl posluchačem profesora pražské konzervatoře Václava Fuky a později profesora Vladimira Bondarenka (Ukrajina). Významným mezníkem byl rok 1995, kdy se dostal do proslulé třídy profesora Miloslava Gajdoše na konzervatoři P.J.Vejvanovského v Kroměříži. Již v roce 1996 získává 1. místo na Soutěži konzervatoří. Jako žák prof. Gajdoše se účastnil mnoha mistrovských kurzů a mezinárodních soutěží (Genéve, Dresden, Berlin, Lausanne, Michaelstein, Wells). 

V roce 2000 byl přijat na hudební fakultu AMU v Praze k Prof. Jiřímu Hudcovi. Své studium doplnil stáží na prestižní Conservatoire National Superieur v Paříži ve třídě Prof.Jeana-Paula Celea. Své dojmy a zkušenosti následně zúročil v magisterské diplomové práci, věnované historii a literatuře kontrabasové hry ve Francii. Svá studia úspěšně dokončil v roce 2005, kdy v Sále Martinů provedl slavné sonáty A dur Césara Francka a Ludwiga van Beethovena, a v cyklu “Ti nejlepší” provedl koncert D dur J.K.Vaňhala za doprovodu Plzeňské filharmonie. 

Je laureátem prestižních mezinárodních soutěží a držitelem mnoha cen, např. International Musikwettbewerb Markneukirchen (1999), Mezinárodní soutěž Moravský podzim (1998, 2003), Internationale J.M.Sperger Musikwettbewerb Michaelstein (2002). Mezi nejvýznamnější ceny patří 3.místo na soutěži Talent roku 2002, kdy v přímém přenosu ČRo Vltava provedl Koncert fis moll Sergeje Kusevického se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod vedením Leoše Svárovského.

Již během studia na AMU byl členem nejrůznějších komorních ansámblů a současně členem   Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Od roku 2004 působí v České filharmonii jako zástupce vedoucího kontrabasové skupiny. Zkušenosti získal také jako hostující sólokontrabasista v Staatskapelle Dresden a hostoval u prvního pultu v NDR Symfonieorchester v Hamburku. 

Je uznávaným pedagogem. Ještě jako posluchač AMU byl v roce 2003 jmenován lektorem na Interpretačních kurzech České hudební společnosti v Litomyšli, kde působí dodnes. Od roku 2009 do roku 2015 byl profesorem na Mezinárodní konzervatoři v Praze. Je pravidelně zván do porot soutěží. 

Petr Ries je vyhledávaným sólistou. Vystupoval za doprovodu např. Symfonického orchestru Českého rozhlasu, Českého národní symfonického orchestru, Českých komorních sólistů, Mecklenburgisches Kammerorchester, Plzeňské filharmonie. Pravidelně vystupuje na samostatných recitálech s Miroslavem Sekerou. 

Jako vyhledávaný komorní hráč spolupracoval např. s Kvartetem Pavla Haase, Kvartetem Martinů, Škampovo kvartetem, Stamicovo kvartetem, Baborák ensemblem, Kühnovým dětským sborem, Pražským filharmonickým sborem, PhilHarmonia Oktetem, Kocianovým kvartetem. 

Je členem Pražských komorních sólistů pod vedením Radka Baboráka, Haydn ensemble, Sólistů České filharmonie a Moravských komorních sólistů pod vedením Tomáše Netopila. Kromě klasické hudby se věnoval také folklorní hudbě (Ondráš Brno) a od roku 2010 je členem souboru Czech Philharmonic Jazz Band.


Fotogalerie

+2 fotografie
K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1279 Koncertů