Petr Varmuža

Svůj přirozený hudební talent s výborným folklorním rodinným zázemím rozvinul v mimořádné šíři a hloubce záběru a to nejen v lidové hudbě. Především vystudoval hru na svůj nástroj – housle na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě prof. Bohumila Smejkala. Od útlého věku byl rodiči veden k lásce k lidové hudbě, rodné zemi a jejím tradicím. Je členem vynikající rodinné Varmužovy cimbálové muziky, která reprezentuje lidovou hudbu Kyjovska. Pozoruhodných výsledků dosahuje při práci se smíšeným chrámovým sborem AMA ve Svatobořicích – Mistříně, kde uplatňuje také vlastní hudební tvorbu vycházející z církevních a lidových pramenů.. Šíři jeho hudebního záběru dokresluje jeho swingový orchestr „Eager swingers“ s nímž se věnuje převážně jazzové hudbě meziválečného období. Na ZUŠ v Dubňanech se také věnuje pedagogické činnosti. Jeho mimořádná pracovitost a dnes málo vídaná poctivost a obětavost, které by zasluhovaly rozhodně většího uznání a popularity, mu však přesto přináší velké vnitřní uspokojení a radost z hudby. Jako primáš a umělecký vedoucí BROLN působí od ledna 2016.


Fotogalerie

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1279 Koncertů