Richard Novák

Ve čtyřicátých letech navštěvoval gymnázium v Moravských Budějovicích – ale to již dávno znal hru na housle a klavír, jíž ho učil jeho otec, rozsečský kantor a muzikant. Uměl hrát i na varhany a při studiích vystupoval ve smyčcovém kvartetu a zpíval v pěveckém sboru.

Ke studiu zpěvu se rozhodl až po maturitě: v roce 1950 začínal na brněnské konzervatoři ve třídě profesora Jiřího Wootha, po dvou letech přešel k Theodoru Schaefrovi – absolvoval skladbou pro komorní orchestr s klavírem Tre canzoni. Zpěv u profesora Wootha studoval dále soukromě a v roce 1954 byl přijat jako sólista do opery ostravského divadla.  Nastudoval mimo jiné Vodníka v Dvořákově Rusalce, Janka v Blodkově opeře V studni, Bartola v Rossiniho Lazebníku sevillském, Varlaama v Musorgského Borisi Godunovovi, Purkrabího v Dvořákově Jakobínu.

Brněnskému publiku se poprvé představil 8. května roku 1960 v roli Kmeta ve Smetanových Braniborech v Čechách a v sezóně 1961-62 byl angažován jako řádný člen opery tehdy Státního divadla v Brně. Znělý bas širokého rozsahu, dokonalá pěvecká technika a všestrannost byly hlavními znaky jeho tvorby. Vyhledávaný interpret klasických i soudobých děl, k jehož oblíbeným autorům patří Verdi, Mozart a Wagner, setrval v brněnském divadle i po svém odchodu do penze v roce 1993. Z výjimečných pěveckých a hereckých kreací, jichž za čtyřicet let byly desítky, připomeňme ještě alespoň Revírníka v Janáčkových Příhodách lišky Bystroušky (1970, 1984, 1996), Dikoje v Káti Kabanové (1968, 1994, 2003), Würfla ve Výletech pana Broučka (1976, 1992), Borise a Pimena v Musorgského Borisi Godunovovi (1963, 1975), Caesara v Händelově Juliu Caesarovi (1966), Vodníka v Dvořákově Rusalce (1979, 1990, 1999, 2005), Kecala ve Smetanově Prodané nevěstě (1967, 1972, 1984, 1988, 1998. 2006), Beneše v Daliboru (1962, 1981, 1995), Mumlala ve Dvou vdovách (1962) či kněze Grigorise v Řeckých pašijích Bohuslava Martinů (2000), Teiresia ve scénickém oratoriu Igora Stravinského Oedipus Rex (2000) a Velkého inkvizitora v Donu Carlosovi Giuseppe Verdiho (2000).

Stejně jako na divadelním jevišti vynikal Richard Novák i na koncertním pódiu v bohatém písňovém a kantátovém repertoáru.

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1285 Koncertů