Šeinerová Eva

Eva Šeinerová je uznávanou osobností dětského a mládežnického sborového zpěvu. Koncertní sbor pod jejím vedením prezentoval české sborové umění na koncertech, festivalech a soutěžích doma i v zahraničí. Pestrou dramaturgií repertoáru vede členy sboru k pochopení různosti žánrů i slohových období. Aktivním přístupem k tvorbě našich současných autorů výrazně prohloubila spolupráci mezi sborem a samotnými skladateli (J. Jirásek, J. Vičar, I. Hurník, O. Mácha…). Interpretací české soudobé hudby okouzluje laickou i odbornou veřejnost. Pod jejím vedením navázal sbor významný vztah i se zahraničními tvůrci (O. Ben-Amots, P. Salerni…), a orchestry všech typů od cimbálovek po symfonická tělesa. K jejímu životu se neodmyslitelně váže i práce s komorními vokálními tělesy. Pod jejím vedením interpretují dramaturgicky i technicky náročný repertoár. O jejich výjimečnosti svědčí nejvyšší hodnocení porotců u nás i v zahraničí. Za svou pedagogickou a uměleckou práci získala Eva Šeinerová ocenění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva kultury, Unie českých pěveckých sborů i mnoha soutěžních porot.

 

U příležitosti oslav 50 let Sborového studia Permoník jí karvinští zastupitelé udělili čestné občanství. Následovala další ocenění; z rukou prezidenta České hudební rady za celoživotní práci a propagaci české hudební kultury v zahraničí a titul laureátky v oblasti dětského sborového zpěvu, udělený Ministerstvem kultury na Celostátní přehlídce sborů v Uničově.


Fotogalerie

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1288 Koncertů