Stanislav Penk

Narozen v roce 1974, absolvoval v letech 1988-1994 Konzervatoř v Praze ve třídě prof. Josefa Šimka, a poté Hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze v trombónových třídách prof. Miloslava Hejdy a Zdeňka Pulce.

Od roku 1996 je sólotrombonistou PKF – Prague Philharmonia a od roku 2007 členem Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, se kterým například sólově provedl koncert Don Quijote pro trombon a orchestr Juraje Filase. Vedle toho působí v dalších komorních tělesech jako například Pražské žesťové kolegium  a Czech brass – 7 členný soubor nejvyhledávanějších hráčů na žesťové nástroje,  zvaný na koncerty a významné festivaly v Čechách, ale převážně v zahraničí.

Spolupracuje také pravidelně s významnými zahraničními produkcemi, např. Jamese Fitzpatricka, Carla Davise nebo Nicka Raina, specializujícími se na nahrávání filmové hudby. Dlouhodobě se zabývá i poučenou interpretací staré hudby. Spolupracuje s předními českými i světovými soubory staré hudby, např. Collegium 1704, Musica Florea, Musica Eterna, Musica Regia, Ensemble Inégal. Je také členem orchestru Solistes Europeéens Luxembourg, zahrnující  sólisty a špičkové orchestrální hráče celého světa.

Od roku 2020 působí jako interní pedagog na Hudební fakultě HAMU.

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1275 Koncertů