Tomáš Thon

Je absolventem Akademie múzických umění v Praze a Conservatoire National Rueil-Malmaison v Paříži.
Zúčastnil se mnoha mistrovských varhanních kurzů (ČR, Polsko, Francie). Obdržel 2. cenu v Soutěži mladých varhaníků v Opavě a stal se také finalistou mezinárodních soutěží ve Francii a Německu.
Za interpretaci skladeb Petra Ebena byl oceněn Českým hudebním fondem a jako stipendista tohoto fondu studoval varhanní dílo P. Ebena přímo pod jeho vedením.
Při svých koncertních vystoupeních se T. Thon zaměřuje zejména na barokní hudbu se snahou o historicky poučenou interpretaci a na hudbu 20. století.
Mimo koncertování v hlavních pařížských chrámech provedl sérii koncertů s legendárním francouzským trumpetistou Mauricem André.
K dalšímu významnému koncertnímu projektu patří zahajovací koncert Mezinárodního festivalu Starý zákon v umění (1995), kde provedl ve spolupráci s izraelským velvyslancem Moshem Yegarem skladbu Petra Ebena Job pro varhany a recitaci. Tuto skladbu pak také nahrál pro vydavatelství Supraphon.
Ve spolupráci s Českým rozhlasem pořídil nahrávky kompletního varhanního díla D. Zipoliho a J. K. Kuchaře.
Opakovaně také účinkoval na festivalech Janáčkův máj, na Brněnském varhanním festivalu a na Mezinárodním varhanním festivalu v Oliwě (Polsko), Mezinárodním hudebním festivalu Petera Dvorského apod.
Pravidelně zasedá v porotách národních i mezinárodních soutěží (Opava, Vamberk, Řím, Katovice) a působí v rámci mistrovských interpretačních varhanních kurzů (Francie, Polsko, Rakousko, USA).
Vyučoval na konzervatořích v Kroměříži, Ostravě, Opavě a Olomouci.
V roce 1992 založil hudební vydavatelství ARTTHON, které se zabývá vydáváním zejména české varhanní hudby 16. – 18. století a badatelsky se podílí na vydávaných titulech.
V roce 2001–2008 vedl Mezinárodní varhanní festival barokní hudby v Opavě.
V roce 2017 na Ostravské univerzitě ukončil doktorandské studium (Ph.D.) a obhájil disertační práci na téma Vývoj ediční činnosti v oblasti staré české varhanní tvorby – oborová exegeze a propedeutika, za kterou získal Cenu rektora.
V roce 2018 na podkladě rigorózního řízení na Univerzitě Karlově obdržel akademický titul PhDr. Koncertně Tomáš Thon vystupoval ve většině zemí Evropy, Alžírsku a USA.


Fotogalerie

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1284 Koncertů