Transitus Irregularis

Soubor pohybující se rozhraní barokní a jazzové hudby, dvou světů, které jsou v mnohém spřízněné a vzájemně se oslovují. Připomínají rozhovor cizinců a domorodců, kteří si co chvíli mění role a přímo prahnou po idei hudebního esperanta. Četnost překvapení je tím zaručena a veselí způsobená nedorozuměním nevědomky množí delty významových a stylových nakročení. Jádrem jejich repertoáru jsou převážně kompozice kytaristy Miroslava Noska, houslistky Niny Marinové, Antonia Carlose Jobima, Thelonia Monka, či Charlieho Parkera. Velkým impulsem se pro kapelu stala výzva ke zhudebnění básní Bohuslava Reynka (CD Pod prahem svítá, které vzniklo jako součást stejnojmenné sbírky Reynkových básní). Všichni členové jsou vystudovanými hudebníky a většina z nich má stejně blízko k vážné hudbě i k hudbě jazzové či experimentální. Jan Keller je členem České filharmonie a zároveň účinkuje spolu s Miroslavem Noskem v originální jazzové kapele Noční optika. Nina Marinová působí ve dvanáctičlenném ansámblu wrgha POWU Orchestra, prezentujícím žánrově rozmanitou autorskou tvorbu. Cembalista Filip Dvořák spolupracuje především se soubory staré hudby, např. Collegium 1704 či Musica Florea a zabývá se také stavbou cembal.

Transitus Irregularis hraje ve složení:

Nina Marinová – housle, zpěv
Miroslav Nosek – kytara
Filip Dvořák – cembalo
Jan Keller – violoncello

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1279 Koncertů